ATV Husets Service Guide

Lär dig mer om ATV Service

Lär dig mer om hur du servar din ATV själv. På ATV Huset hittar du alla servicedetaljer som krävs för att underhålla din fyrhjuling på bästa sätt.
I nedan guide går vi igenom hur du utför de vanligaste service momenten på din ATV.

I denna guide lär du dig mer om hur du:

-Byter Olja & Oljefilter
-Byter Olja i Slutväxeln / Differentialen
-Byter Luftfilter
-Byter Tändstift
-Kontrollerar & Byter Drivrem
Denna guide beskriver hur du utför grundläggande service på din ATV samt hur ofta service och underhåll behöver utföras enligt generella rekommendationer. Notera att denna guide i sin helhet är generellt anpassad för fyrhjulingar men det förekommer skillnader mellan olika ATV märken och modeller. Konsultera alltid din servicehandbok eller lokala verkstad om du känner dig osäker eller ring oss på ATV Huset så hjälper vi er på vägen. Observera också att för att eventuell garanti från tillverkaren skall gälla skall service utföras av en verkstad på ett fackmannamässigt sätt.
Byte Olja & Oljefilter
Nedan beskrivning avser fyrhjulingar som delar motor & växellådsolja. Detta är den vanligaste typen av motor på fyrhjulingar och används av bla. Arctic Cat, Allroad, CF Moto, Dinli, Goes, Hisun, Honda, Kawasaki, Kymco, SMC, Suzuki, TGB & Yamaha mfl. För fyrhjulingar med separat Motor / Växellådsolja, Främst Can-Am & Polaris är tillvägagångssättet i princip det samma men det är två olika påfyllnings och avtappningspluggar samt två olika oljor som används.
1. Börja med att beställa erforderliga delar samt kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för jobbet.

a. Åtgående delar: Motorolja/Växellådsolja, Oljefilter

b. Verktyg: Block eller Hylsnycklar för avtappningsplugg & eventuellt oljefilterlock samt polygrip eller oljefilteravdragare för att lossa oljefilter.

c. Övrigt: Spilloljekärl, skyddshandskar, torktrasor, liten tratt.
2. Motor/Växellådsolja bör bytas när oljan är ganska varm för att så mycket av den gamla oljan som möjligt skall rinna ut, varmkör därför fyrhjulingen innan oljebytet och placera sedan fyrhjulingen på plant underlag innan du börjar arbetet.
3. Lokalisera påfyllningspluggen, sitter oftast på vänster eller höger sida motorn i höjd med där du har fötterna på fyrhjulingen, ofta placerad bakom en plastkåpa som lossas för hand. Påfyllningspluggen är ofta kombinerad oljesticka och har en fattning som gör att du kan lossa den för hand.

Öppna pluggen för att undvika vakuum vid avtappning.
Påfyllningsplugg
4. Lokalisera Avtappningspluggen, sitter oftast rakt under motorn och är en av de bultar med större skalle, ofta 14-19mm. Har din ATV hasplåt i plast eller aluminium har dessa ofta hål för avtappningspluggen som kan hjälpa dig att lokalisera den.

Tips! Demontera hasplåten på din ATV om det inte är för mycket arbete så undviker du att hasplåten blir nerkletad av oljespill från avtappningen.

Placera ett oljeuppsamlingskär under avtappningspluggen och lossa pluggen.
Avtappningsplugg
5. Medans du väntar på att oljan rinner ut kan du lokalisera och demontera oljefiltret.

a. Det finns två typer av oljefilter på fyrhjulingar, Insatsfilter eller Spin-on filter. Insatsfiltret sitter i motorn, lättillgängligt bakom ett filterlock och Spin-On filtret sitter påskruvat från utsidan på motorn.

 Insatsfilter / Spin-On Oljefilter
b. Lokalisera Oljefiltret (Högst upp: Spin-On, nedan: Insatsfilter)

Lokalisering av filter
c. Spin-on filtret lossas enklast genom att greppa det med en polygrip, stor tång eller oljefilteravdragarverktyg. Det lossas genom att skruva det motsols.

Insatsfiltret sitter bakom ett lock som ofta är runt till formen och sitter på sidan av motorn, locket sitter ofta med 3 eller 4 skruvar med 8mm skalle.

Tips! Det kommer rinna ut lite olja när du lossar oljefiltret, lägg en trasa under så slipper du kleta ner motorn. Notera även följande på insatsfiltret: Locket som filtret sitter bakom har ofta en o-ring som tätning, kolla så att denna sitter på plats och är hel.
6. Efter att du demonterat oljefiltret och rengjort ytan där oljefiltret satt monterat försiktigt kan du montera ditt nya oljefilter.

a. Spin-On filter monteras endast med handkraft, applicera lite olja på o-ringen som tätar mot motorn innan du skruvar dit filtret och dra sedan dit det ordentligt med handkraft.

b. Insatsfiltret monteras med gummipackningen inåt, ofta sitter det en fjäder monterad mellan filterlocket och oljefilter, glöm inte denna!
7. Nu bör motor/växellådsolja ha runnit ut helt, montera tillbaka avtappningspluggen under motorn innan du fyller på ny motorolja. Det sitter ofta en metallpackning mellan oljepluggen och motorn, denna behöver väldigt sällan bytas utan kan återanvändas såvida du inte tidigare märkt ett läckage runt oljepluggen. Rengör oljepluggen och kontrollera så att inte gängor eller packning är skadade. Oljepluggen dras med spärrskaft eller blocknyckel för handkraft, ofta till runt 25-30Nm. Dra åt pluggen ordentligt men dra inte för hårt. Dra absolut inte oljepluggen med mutterdragare eller annat el/tryckluftsverktyg!
8. Nu är det dags att återfylla motor/växellådsoljan. Kontrollera hur mycket olja som åtgår i din fyrhjuling i din servicemanual eller i informationen i servicekitten på vår hemsida och måtta upp rätt mängd.

Fyll på motoroljan i påfyllningspluggen med en tratt för att undvika spill och skruva sedan dit oljepåfyllningspluggen igen.

Tips! Har du ingen aning hur mycket olja som åtgår i din maskin kan du alltid mäta upp hur mycket olja som kom ur maskinen och fylla på samma mängd, det är då mycket viktigt att du kontrollerar oljenivån på oljestickan efter att du startat upp maskinen och låtit den gå en minut eller två. Slå oss en signal annars så hjälper vi dig på vägen!
9. Innan du startar upp din ATV igen, gå igenom listan nedan snabbt så du inte missat något!
10. Checklista Oljebyte:

a. Avtappningspluggen sitter på plats och är ordentligt åtdragen!
b. Det nya oljefiltret sitter på plats och är ordentligt åtdraget.
c. Rätt mängd olja är påfylld.
d. Påfyllningspluggen är åtskruvad
11. Nu kan du starta upp och låta fyrhjulingen gå i 1-2 minuter, kontrollera sedan på oljestickan (som oftast är samma som påfyllningspluggen) så att oljenivån är rätt. Justera vid behov.
Oljesticka
Tänk på detta:

Kontrollera alltid mot din servicemanual, lokala verkstad eller oss på ATV Huset så att du använder rätt olja, rätt oljemängd och rätt oljefilter till din ATV.

I nästan alla fyrhjulingar skall en motorolja av MC typ användas, det går alltså INTE att använda en vanlig motorolja för bil. Detta beror på att en vanlig motorolja för bil saknar additiv/ingredienser som gör att slirkopplingen som sitter i nästan alla fyrhjulingar fungerar som den skall och inte fräts sönder. Använder du en vanlig motorolja för bil är risken stor att slirkopplingen på din ATV slits ut och förstörs mycket snabbt.

Du ser enkelt på en Motorolja om den är anpassad för våtkoppling om den har JASO märkning, oftast JASO MA / JASO MA 2
Byte Olja i Differential / Slutväxel
Differentialen och slutväxeln på din fyrhjuling är de delar som fördelar kraften från kardanaxeln ut till hjulen via drivaxlarna, det är ”klumparna” som drivaxlarna går in i.

En fyrhjulsdriven ATV har oftast en differential fram som kopplar in fyrhjulsdriften och eventuellt differentialspärren. Differentialen fram fördelar kraften så att det hjul som har minst motstånd driver mest när fyrhjulsdriften är inkopplad, detta för att det skall vara enklare att svänga med fyrhjulingen. Med differentialspärren inkopplad låser differentialen båda hjulen fram så de driver lika mycket. Det blir då tungt att svänga med du tar dig enkelt loss om du sitter fast.

Slutväxeln sitter bak på din ATV och fördelar kraften från kardanaxeln ut till hjulen via drivaxlarna. Slutväxeln på de flesta fyrhjulingar är inte ”diffad”, dvs båda drivaxlarna driver lika mycket hela tiden. Det är detta som gör att det kan bli märken i gräsmattan hemma om du svänger för skarpt. Det förekommer fyrhjulingar med ”diffad” slutväxel (Alltså differential även bak likt fram på de flesta ATV) men det är mycket ovanligt.
1. Börja med att beställ erforderliga delar samt kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för jobbet.

a. Åtgående delar: Differential/Slutväxelolja
b. Verktyg: Block, Hyls eller Insexnycklar för avtappningsplugg och påfyllningsplugg.
c. Övrigt: Spilloljekärl, skyddshandskar, torktrasor, liten tratt.
2. Placera fyrhjulingen på plant underlag innan du börjar arbetet.
3. Lokalisera påfyllningspluggen, påfyllningspluggen är ofta kombinerad påfyllning och nivåplugg, den sitter ofta på höger eller vänster sida av slutväxeln/differentialen och har ofta en 14-16mm skalle eller insex skalle. Vissa modeller har separata påfyllningspluggar och nivåpluggar, då sitter ofta nivåpluggen strax under påfyllningspluggen och vissa modeller saknar helt nivåplugg.
Påfyllningsplugg
4. Lokalisera Avtappningspluggen, sitter oftast rakt under differentialen/slutväxeln och är en av de bultarna med större skalle, ofta 14-19mm. Har din ATV hasplåt i plast eller aluminium har dessa ofta hål för avtappningspluggen som kan hjälpa dig att lokalisera den.

Tips! Demontera hasplåten på din ATV om det inte är för mycket arbete så undviker du att hasplåten blir nerkletad av oljespill från avtappningen.

Placera ett oljeuppsamlingskär under avtappningspluggen och lossa pluggen.
Avtappningsplugg
5. Efter att du låtit oljan rinna ut ur slutväxeln/differentialen kan du montera tillbaka avtappningspluggen under innan du fyller på ny olja. Det sitter ofta en metallpackning mellan oljepluggen och differentialen/slutväxeln, denna behöver väldigt sällan bytas utan kan återanvändas såvida du inte tidigare märkt ett läckage runt oljepluggen. Rengör oljepluggen och kontrollera så att inte gängor eller packning är skadade. Oljepluggen dras med spärrskaft eller blocknyckel för handkraft, ofta till runt 25-30Nm. Dra åt pluggen ordentligt men dra inte för hårt. Dra absolut inte oljepluggen med mutterdragare eller annat el/tryckluftsverktyg!
6. Nu är det dags att återfylla slutväxel/differentialoljan. Kontrollera hur mycket olja som åtgår i din fyrhjuling i din servicemanual eller i informationen i servicekitten på vår hemsida och måtta upp rätt mängd.

Fyll på oljan i påfyllningspluggen med en tratt för att undvika spill och skruva sedan dit oljepåfyllningspluggen igen.

Tips! Trä en bit slang på tratten eller måtta upp oljan i en gammal sportflaska med slang så går det enklare att fylla på oljan då påfyllningspluggen sitter lite trångt till ibland.
Påfyllningsplugg
7. Innan du startar upp din ATV igen, gå igenom listan nedan snabbt så du inte missat något!
8. Checklista Oljebyte:

a. Avtappningspluggen sitter på plats och är ordentligt åtdragen!
b. Rätt mängd olja är påfylld.
c. Påfyllningspluggen är åtskruvad.
Tänk på detta:

Kontrollera alltid mot din servicemanual, lokala verkstad eller oss på ATV Huset så att du använder rätt olja och mängd till din ATV.

I nästan alla fyrhjulingar skall en 75W-90 Differential/växellådsolja användas i slutväxeln och differentialen och det brukar generellt åtgå ca 3-5 dl olja vid byte. Det förekommer dock fyrhjulingar med momentavkännande differentialer och differentialer med inbyggda bromsar och i dessa måste en olja med speciella s.k ”Limited Slip / LS” additiv användas annars riskerar du att förstöra delarna i differentialen. Det förekommer också fyrhjulingar där ”vanlig” MC Motorolja används.
Exempel Differentialolja
Byt Tändstift
Tändstiften på dagens fyrhjulingar bör bytas med ungefär 300mils intervall enligt rekommendationer från tillverkarna, i alla våra service kit ingår nya tändstift då det ofta är lika bra att byta tändstift vid varje servicetillfälle för att säkerställa att du har ett friskt och fräscht stift så att din ATV alltid startar när du behöver den.
1. Börja med att beställa erforderliga delar samt kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för jobbet.

a. Åtgående delar: Tändstift
b. Verktyg: Tändstiftsnyckel eller tändstiftshylsa till spärrskaft. Ofta 16, 18, 21 eller 26mm.
2. Lokalisera tändstiftet, det sitter i toppen på motorn, antingen iskruvat snett in i toppen eller rakt i mitten på toppen. Leta efter tändkabeln som ofta är den enda kraftiga sladden som går till toppen på fyrhjulingen och följ denna till tändstiftet.
Lokalisering av tändstift
3. Lossa tändhatten och använd en tändstiftshylsa eller tändstiftsnyckel för att lossa tändstiftet. Tändstiftet lossas motsols.
4. Efter att du demonterat det gamla tändstiftet kan du inspektera det för att få en snabb status på din motor.

a. Är tändstiftet oboy-brunt indikerar detta att förbränningen i motorn fungerar som den skall
b. Är stiftet svart och/eller kletigt indikerar detta att fyrhjulingen ”går fett”, d.v.s. får för mycket bensin i förhållande till luft för att förbränningen skall vara optimal. Detta kan bero på att choken på din ATV hängt sig, att fyrhjulingen har för stora munstycken i förgasaren (om det är en förgasarmodell). men det kan också bero på att tändstiftet är slitet och inte orkar förbränna bensinen tillräckligt bra.
c. Är stiftet vitaktigt indikerar detta att fyrhjulingen ”går snålt/magert”, dvs får för mycket luft i förhållande till bränsle. Detta kan bero på för små munstycken i förgasaren eller att att luftfilter av eftermarknads/trim typ monterats som släpper igenom mer luft än originalfiltret.
5. Ser allt bra ut kan du montera det ny tändstiftet med tändstiftnyckeln, dra detta för hand så att det sitter ordentligt men dra inte för hårt. Normalt åtdragningsmoment är ca 20 Nm.
Tänk på detta:

Kontrollera alltid mot din servicemanual, lokala verkstad eller oss på ATV Huset så att du monterar rätt tändstift, tvinga aldrig i tändstiftet och skruva alltid i tändstiftet för hand till att börja med så att du känner att gängorna är rätt.
Byt Luftfilter
Luftfiltret har som uppgift att filtrera luften som fyrhjulingen behöver till förbränningen i motorn, filtreras inte luften ordentligt kommer små partiklar och smuts komma in i motorn vilket kan göra stor skada. Ett igensatt luftfilter kan också påverka fyrhjulingens prestanda avsevärt då motorn behöver god tillgång till luft för att fungera optimalt. Se därför alltid till att hålla koll på luftfiltret på din ATV så att det är helt och rent. Kör du i miljöer med mycket dam eller lera rekommenderas det att du kollar filtret oftare än vad generella serviceintervaller rekommenderar.
1. Börja med att beställa erforderliga delar samt kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för jobbet.

a. Åtgående delar: Luftfilter
b. Verktyg: Ofta endast en skruvmejsel.
2. Lokalisera luftfiltret, det sitter i en luftburk som ofta är placerad under sadeln på din ATV. Luftfilterlocket sitter ofta med clips som man lossar för hand. Luftfiltret kan även vara placerat där bensintanken normalt är placerad, detta gäller vanligtvis fyrhjulingar som har bensintanken placerad bak, Suzuki King Quad och Arctic Cat 550/700 är exempel på detta.
Lokalisering av filter
3. Demontera luftfiltret från luftburken, ibland sitter det med en skruv eller en slangklämma.
4. De flesta luftfilter på dagens fyrhjulingar är s.k. skumfilter, till skillnad från äldre maskiner som har pappersfilter. Fördelen med skumfilter är att du kan rengöra och återanvända ett skumfilter ett antal gånger innan det behöver bytas. Ett skumfilter sitter ofta i en filterkorg som gör att det håller formen, ta ur filterkorgen ur luftfiltret och inspektera luftfiltret så att det inte är skadat.
Filterkorg
5. Du kan nu antingen byta till ett nytt luftfilter eller rengöra ditt befintliga.

a. Är luftfiltret gammal och inte bytt på länge, skadat, eller rengjort flera gånger tidigare bör du byta till ett nytt luftfilter.
b. Är luftfiltret helt och inte för gammalt kan du använda luftfiltertvätt för att rengöra det. Luftfiltertvätt är oftast ett starkt lösningsmedel som rengör och löser upp eventuell gammal luftfilterolja. Du bör hantera luftfiltertvätt varsamt och använda skyddshandskar, luftfiltertvätten får inte hällas ut i naturen eller vasken när du är klar med rengöringen.
Tips! Luftfilterolja är en olja som används på skumluftfilter och rekommenderas om du kör i blöta eller dammiga miljöer, luftfilteroljan appliceras direkt på skumfiltret och häls eller sprayas på och ”knådas” sedan in. Luftfilteroljan gör så att de minsta partiklarna fångas upp och är också vattenavstötande.
Byt / Kontrollera Drivremmen
De flesta tillverkare rekommenderar att drivremmen byts med 200-300 Mils intervaller.

Nästan alla fyrhjulingar idag har en automatisk växellåda av CVT / Variator typ, i den sköter en drivrem växlingarna steglöst med hjälp av variatorvikter och fjädrar. Drivremmen som sitter i variatorn får arbeta hårt och behöver därför inspekteras efter slitage och bytas med jämna intervaller. Att bli stående i skogen någonstans med en trasig drivrem är aldrig roligt så kontrolelra drivremmen med jämna mellanrum och ha gärna en i reserv hemma för säkerhets skull.
1. Börja med att beställ erforderliga delar samt kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för jobbet.

a. Åtgående delar: Drivrem
b. Verktyg: Hyls, torx eller blocknycklar för demontering av variatorkåpan, Hylsa och mutterdragare för demontering av centrumbult till variatorskivan. Oftast en 20-35mm hylsa.
c. På vissa fyrhjulingar krävs specialverktyg för demontering av variatorn, många Polaris modeller kräver detta. Kontakta oss om du behöver ett specialverktyg till variatorn på din ATV.
2. Drivremmen sitter bakom variatorkåpan som sitter på höger eller vänster sida av motorn, kåpan är avlång och sitter oftast med ett gäng mindre bultar, ofta med 8mm skalle.
Variatorkåpa
3. Bakom variatorkåpan sitter främre och bakre variatorn (primär och sekundärvariatorn).

För att byta drivremmen behöver du lossa centrummuttern som håller främre variatorn. En mutterdragare krävs för att demontera den främre variatorn annars snurrar bara variatorn runt när du försöker lossa centrummuttern, alternativt kan du använda ett mothåll för att låsa variatorskivan samtidigt som du lossar centrummuttern med ett spärrskaft.
Lossa centrummutter
4. Ta loss och mät drivremmen, minsta rekommenderade bredd på remmen står specificerat i din servicehandbok och skiljer sig mellan olika fyrhjulingar. Är remmen synligt skadad bör du byta remmen oavsett vilken bredd den har. Är drivremmen utanför servicemåttet skall den bytas, den gamla remmen kan du alltid spara och ha i reserv om du behöver byta drivrem akut.
Drivrem mått
5. När du monterar tillbaka den nya drivremmen behöver du först trycka isär den bakre variatorn så att remmen kommer ner en bit mellan skivorna, du kan även knacka ner remmen försiktigt mellan skivorna i bakre variatorn med en gummiklubba.

Drivremmen skall monteras så att texten på remmens ovansida går att läsa.
Montering av drivrem
6. Montera tillbaka den främre variatorn och centrummuttern.
Tips! Passa på att kolla variatorvikterna som ligger i den främre variatorn så att de är runda och inte snedslitna samt blås rent främre variatorn från dam och smuts. Kolla också runt i variatorhuset efter skador och smuts, rengör vid behov.

Du kan även passa på att kolla så att variatorns ventilation är fri från smuts, det sitter oftast en plastslang fram och bak på variatorn. Kolla så att dessa inte är blockerade eller skadade. Ibland sitter det ett filternät eller skumgummi i dessa rör som du kan ta ut och rengöra. Det är viktigt att variatorns ventilation fungerar som den ska då det är stor värmeutveckling i variatorn. Blir drivremmen för varm försämras livslängden avsevärt.
Variator
På ATV Huset tillhandahåller vi servicedelar, kompletta servicekit och verkstadshandböcker till alla kända ATV & UTV Märken och modeller. Hittar du inte delarna du söker på vår hemsida? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Söker du en modellspecifik service/verkstadsmanual till din ATV tillhandahåller vi på ATV Huset original manualer till Arctic Cat, Allroad, Accecc, Cectek, CF Moto, Dinli, Goes, Hisun, SMC & TGB. Till övriga märken tillhandahåller vi verkstadsmanualer från Haynes & Clymer.
Serviceintervaller

Serviceintervaller

Serviceintervaller
Serviceintervaller