ATV Husets guide till batterier

Lär dig mer om Motobatt batterier till din ATV, UTV och MC

Alla Motobatt batterier kommer färdigfyllda och laddade direkt för att monteras i ditt fordon. Det enda du behöver göra är att ansluta plus och minuspolerna på batteriet. I denna guide går vi igenom hur du monterar ditt batteri och några smarta tips.
Header ATV Batteriguide

I denna guide lär du dig mer om:

- Kontroll av batteri
- Vilospänning
- Mäta spänning med multimeter
- Batteriladdare
- Montering av batteri
- Batteripoler
- Korrekt spänning
- Underhållsladdning
- Dubbla plus- och minusanslutningar
- Spacers
Kontrollera ditt ATV batteri
Såhär mäter du ditt ATV batteri för att konstatera vilospänning och laddspänning.

1. Börja med att lokalisera batteriet, det sitter oftast under sadeln eller under frontplasten på din ATV.
2. Ta fram din multimeter, ställ denna på inställningen 20V DC. (20 Volt Likström)
3. Mät över polerna (röd på plus och svart på minus) på batteriet när fyrhjulingen är avstängd, du bör ha mellan 12,7-13 volt nu.
4. Starta din ATV, mäter du över polerna på batteriet nu så bör multimetern visa 13,5-14,5 Volt, detta indikerar att fyrhjulingen laddar som den ska och att batteriet tar emot laddningen.
Har din ATV inte minst 12,5/12,7 volt i "vilospänning" d.v.s. med motorn avstängd riskerar ditt batteri att ta skada då vanliga ATV batterier inte klarar att stå med för låg spänning i, inte ens under kortare perioder.

Sätt ditt batteri på underhållsladdning och kontrollera (med batteriladdaren frånkopplad) att spänningen har gått upp efter en dag eller två. Har den inte det så finns det risk att batteriet tagit skada och inte kan räddas, vid kallare väderlek eller efter en tid ståendes i garaget riskerar du då att inte få igång din ATV.

Tänk på:Ett fulladdat ATV batteri bör har 12,7 volt i vilospänning (Motorn avstängd). Med motorn igång bör du ha en spänning på 13,.5-14,5 volt (Ibland mer) Laddar din ATV under detta kan batteriet vara i för dåligt skick, börja med att ladda upp batteriet med en batterildddare, hjälper inte det så byt batteri och ladda upp detta fullt iinnan du testar igen. Har du ändå under 13-14 volt med maskinen igång kan du ha ett underliggande fel i form av trasig laddregulator (Ganska vanligt) eller trasig stator (Mindre vanligt och brukar resultera i att maskinen också är helt död)
Laddar din maskin för mycket, uppåt 16-17 volt indikerar detta också fel på laddsidan, då kommer du koka sönder batteriet och riskerar att skada annan elektronisk utrustning, återigen är felet troligtvis laddningsregulatorn.
Vi rekommenderar alla att koppla på en batteriladdare, t.ex. från CTEK, då du inte använder maskinen. Dagens batteriladdare är intelligenta och du behöver bara koppla på den och trycka på start så sköter dem sig själva. Har du en batteriladdare som underhållsladdar ditt batteri när du inte använder din ATV så riskerar du aldrig att maskinen inte startar p.g.a. för låg batterispänning!
Generellt om batterier
Har din fyrhjuling stått en period är det inte ovanligt att det bara klickar i starterlät när du skall starta upp den, ett vanligt fel många gör är att ställa undan fyrhjuligen inför vintern eller parkera den i garaget utan att underhållsladda batteriet.

De flesta fyrhjulingar på marknaden idag har batterier på 12 volt och mellan 14-30 ampere, på grund av sin ringa storlek i jämförelse med ett bilbatteri som har det mångdubblad amperetalet är ATV batterier väldigt känsliga mot självurladdning. Digitala instrument och andra elektroniska styrdon och liknande drar några miliampere när maskinen är avstängd och det kan räcka för att laddnivån på batteriet skall gå under en nivå så det tar skada.

När man säger att ett ATV batteri är 12v betyder inte detta att spänningen skall vara 12.0 volt när man mäter över polerna, tvärtom så är ett tolv volts batteri i princip dött vid just tolv volt, vilospänning en ett friskt batteri skal ligga på ca 12,7 volt, redan när batteriet är nere på 12,5 volt så har det förlorat halva sin styrka och vid tolv volt är det i princip urladdat och i detta läge väldigt känsligt för att frysa sönder.


Något som inte är allt för ovanligt är att man arbetar med maskinen en kort period men med mycket strömkrävande utrustning som vinsch för att höja och sänka plogen eller dra in stockar, handtagsvärme eller extra lampor, när man är klar med arbetet parkerar man fyrhjulingen och när man skall starta den några dagar senare klickar det bara i startrelät.
När du kör din fyrhjuling så laddar den samtidigt batteriet, men har du mycket strömkrävande utrustning igång orkar inte maskinen ladda batteriet ordentligt och när du stänger av den för dagen kan vilospänningen vara på en allt för låg nivå,.

Det är därför alltid en god ide att ha som vana att koppla en batteriladdare på fyrhjulingen så snart du stängt av den för dagen, med dagens smarta batteriladdare och snabbkontakter är det mycket snabbt gjort att koppla in laddaren, häng ut en CTEK snabbkontakt så den kikar fram under sadel och anslut laddaren i garaget så snrt du parkerar så håller du batteriet fräscht och fyrhjuligen är alltid redo att starta.

En av de första frågor vi ställer när någon kontaktar oss för att få hjälp att lokalisera fel när en fyrhjuling inte startar är hur skicket är på batteriet, ofta får vi som svar att det är i princip nytt, det köptes för bara ett halvår sedan. Tyvärr kan man ganska enkelt göra sönder ett ATV batteri mycket snabbare än så om man inte är noga med att underhållsladda batteriet varför det alltid är en bra idé att koppla på en batteriladdare när maskinen inte används.


Typer av batterier
I alla vanligt förekommande fyrhjulingar på marknaden sitter det så kallade AGM, Absorbent Glass Mat (absorberande glasfibermatta), batterier, det är ett blysyra batteri mycket likt det man normalt finner i bilar men fyrhjulingarnas batterier är anpassade för lite tuffare tag och har därför en glasfibermatta i sig för att motverka att batteriet tar skada vid terrängkörning.

De allra flesta batterier til lfyrhjulingar är av sluten, underhållsfri, typ vilket betyder att du inte kan, eller bör, öppna locket som sluter battericellerna för att fylla på nytt batterivatten. Batterierna fylls innan de levereras till dig och håller sedan sin syranivå, via en ventil så kan syran flöda över om det skulle uppstå fel i batteriet eller om man råkar ladda batteriet på fel sätt så man kokar det, te.x genom att koppla en 24v laddare på ett 12v batteri eller om man använder en äldre typ av batteriladdare som inte är självreglerande.

Gelbatterier ären liknande typ av batteri som AGM men likt namnet antyder är syran, eller elektrolyten, gelartad vilket ger det bra egenskaper för anvädning i terrängfordon, ett gelbatteri har lägre elektrodslitage jämfört med vanliga blysyra batterier men på grund av glen så har det en högre inre resistans (motstånd) som gör att det inte klarar av att producera tillräckligt hög kallstartström för att starta motorn upprepade gånger.

Det förekommer nyare och mordernare varianter av batterier som även kan användas till fyrhjulinger med Lithium eller lithium hybrid teknik, lithium har fördelen av att man kan bygga batterierna så de blir väldigt lätta vilket är en stor fördel i racing världen, på ATV med mycket strömkrävande utustning och som ofta körs i kall väderlek är ett rent lithium batteri inte att föredra då det helt enkelt slutar fungera efter en viss temperatur och det klarar inte av stora belastningar från extrautrustning som vinschar, handtagsvärme och lampor etc.
Att tänka på med lithium batterier är att de i princip alltid kräver en speciell laddare, det går inte att ladda ett lithium batteri med en laddare som ej är anpassad för detta då du helt enkelt spräcker batteriet, bokstavligt talat.

I dagsläget fortsätter AGM batterier vara det absolut vanligaste batteriet i fyrhjulingar tack vare sin prestanda och prisbild, tar du hand om batteriet så kommer det hålla längre för dig.

Storlek på Batteri
Som vi nämnt har de flesta av dagens fyrhjulingar ett 12volts batteri, däremot skiljer sig strömstyrkan, amperen, åt ganska kraftigt. Större fyrhjulinagr har ofta högre amperetal för att orka dra runt motorn.
Oftast byter man batteri till ett likvärdigt som redan sitter i, detta för att den fysiska storleken på ett ATV batteri ofta har avgörande betydelse då batterifacket är anpassat efter en viss storlek på batteri och storleken på batteriet ofta följer amperetalet, mer ampere är lika med större batteri.
Man kan däremot om man har plats montera ett batteri med högre amperetal än det som sitter original utan någon risk, högre amperetal ger ett mindre köldkännsligt batteri med mindre risk för självurladdning under skadliga nivåer och låter dig montera mer strömförbrukande utustning.
Våra Motobatt batterier har ofta en något högre strömstyrka än andra batterier med samma beteckning och storlek, vårat vanligaste Motobatt MBTX20 (YTX20) har tex 21 Amperetimmar jämfört med andra YTX20 batterier som ligger mellan 18-19Ah.

Dubbla eller Parallelkopplade batterier
En frestande sak att göra då man har mycket strömkrävande utrustning är att paralellkoppla (Seriekoppla inte då du får 24 volt vilket de flesta fyrhjulingar ogillar) på ett extra batteri för att öka kapaciteten, viktigt att tänka på om man skall göra detta är att man måste använda två batterier med samma ampere (Och spänning förstås) för att det skall fungera då två parallelkopplade batterier med olika ampere kommer sträva efter balans och leverera den lägre nivån av ampere på de båda batterierna.
Det är inte heller säkert att fyrhjulingens laddsystem klarar av att ladda upp batterierna då det inte är dimensionerat för annat än vad som sitter i originalmonterat.
Skall du koppla dubbla batterier på din ATV rekommenderas skiljerelän och god kunskap för att det skall fungera.


Montering av Motobatt ATV Batteri
Öppna kartongen och kolla så att alla monteringsdetaljer finns med, du skall ha ett set med batteripoler, monteringsskruv samt insexnyckel för montering. Vissa batterier innehåller även spacers om monteringen sker i en batteribox som är större än Motobatt batteriet.
Kolla så att batteriet har korrekt spänning, det skall ligga mellan 12,85 och 12,7 volt.
Notera hur batteripolerna på ditt befintliga batteri sitter samt vilken position batteriet har i batterilådan, använd de medföljande spacerplattorna för att få batteriet att passa bra i batterilådan.
Lyft av skyddspluggarna från de terminaler som du skall använda med en kniv eller smal skruvmejsel, låt pluggarna sitta kvar på de batteripoler som du inte använder.
Montera batteripolerna med de medföljande insexskruvarna i terminalerna du tagit bort skyddspluggarna på, en batteripol för minus (Svart) och en för plus (Röd). Du behöver inte använda dig av Loctite på skruvarna då terminalerna är något koniska för att skruvarna skall sitta kvar. Dra inte åt skruvarna för hårt!
Montera batteriet i fordonets batterilåda och anslut dina plus och minuskablar till batteripolerna med de medföljande skruvarna. Dra inte åt dessa för hårt heller!
Klart!
Skyddspluggar
1. Ta loss skyddspluggarna försiktigt
2. Batteripolsanslutning
3. Montering av batteripoler
Montering av kablar med eller utan batteripolsterminaler.
Montering kablar
Du kan montera kablarna från fordonet antingen direkt i batteripolsanslutningar eller via en batteripolsterminal (exempel B).
Underhållsladdning
Precis som vanliga AGM syra batterier måste Motobatt batterierna underhållsladdas om de står oanvända under långa perioder. Använder du din ATV för att arbeta i skogen och använder mycket elektronisk utrustning är det en god idé att underhållsladda batteriet på din maskin när du inte använder den för att alltid hålla batteriet i gott skick. Ställer du av ditt fordon under långa perioder är en underhållsladdare ett måste för att batteriet inte skall ladda ur sig och förstöras. Detta har alla syra- och gel-batterier gemensamt.
Dubbla plus och minusanslutningar
På de Motobatt batterier som har dubbla plus och minuspoler, som nedan bild, kan du använda båda polerna för att montera extra tillbehör som batteriladdare, GPS, Vinschkablar eller annan elektrisk utrustning. Du kan behöva komplettera med ytterligare batteriterminaler eller skruvar för att nyttja alla fyra poler.
Dubbla plus och minus
Spacers
Spacers är de plastdetaljerna som hjälper till att hålla batteriet stadigt på plats i batterilådan på ditt fordon, på de flesta Motobatt batterier ingår dessa spacers. Dessa används när Motobatt batteriet är mindre än Originalbatteriet och behöver stabiliseras i batteriboxen. I vissa fall behöver man inte använda dessa spacers.