ATV Husets guide till vinschelektronik

Lär dig mer om vinschrelä, fjärrstyrning och inkoppling av din vinsch

Välkommen till ATV Husets stora guide till vinschelektronik! I denna guide går vi bland annat igenom hur du kopplar in din vinsch, alternativ för fjärrstyrning av din vinsch samt hur du hittar rätt vinschrelä.
Header ATV Vinschvajerguide

I denna guide lär du dig mer om:

- Inkoppling av ATV vinsch
- Felsök din ATV vinsch
- Fjärrstyrning till vinsch
- Warn ersättningfjärrkontroll
- Vinschrelä
- Styrknapp för vinsch
- Dubbelbatterikit
Koppla in ATV vinsch
I alla våra ATV vinschar (Förutom Warn RT25/30/40 Replacement) ingår alla nödvändiga kablar, relä och styrswitchar för att du skall kunna börja använda vinschen direkt ur lådan (förutom inkopplingsdetaljerna ingår såklart även vinschkrok, vinschvajer/lina och vinschrullar).
Montering av relästyrd ATV och UTV Vinsch
Denna monteringsinstruktion går att använda för alla relästyrda 12 / 24 volts ATV och UTV Vinschar. Samtliga vinschar med komplett kablage och reläsats i ATV Husets sortiment har färgkodade kablar enligt nedan, färgskillnader kan dock förekomma men inkopplingslogiken är den samma på samtliga vinschar.

1. Koppla den Blåa & Gula kabeln på vinschreläts (Position nr 2) Blåa & Gula färgmarkering (kan även vara märkt med ”M-” & ”M+”) ((Råkar du koppla dessa två kablar fel händer inget allvarligare än att vinschen kommer att vinscha åt ”fel håll” när du trycker på vinschknappen, inträffar detta byter du bara plats på kablarna)).

2. Koppla vinschreläts Plus & Minus kabel till Batteriets (Position nr 4) Plus & Minus (Eller Plus & Jord)

3. Koppla in Vinschknappens / Styrswitchens (Position nr 3) färgmärkta kabelskor i vinschreläts motsvarande kablar, i det fall vinschknappen har en lös röd kabel utan kabelsko skall denna anslutas till en 12 voltskälla, före eller efter tändningslåset (Position nr 5).

OBS! Använd alltid medföljande gummiskydd över kabelskorna och var noga med att inte korsa batteriets plus och minuspoler.
Vinschinkoppling
Felsök din ATV Vinsch
En av de vanligaste frågorna vi får är hur man vet vilken vinschkomponent som det är fel på när en vinsch slutar fungera, det "klickar" bara i relät är ett konstaterande som ofta görs, vad kommer det sig och hur vet jag om det är relät som är trasigt eller om det är något annat fel?
Nedan går vi igenom de vanligaste felen och sätt att ta reda på vilken del som behöver bytas ut.

Kortfattat så är en vinsch på din fyrhjuling en enkel elmotor som styrs av ett polvändande relä via en strömbrytare, förutom dessa tre komponenter ( Vinsch, Vinschrelä, Vinschknapp) så är den enda ytterliggare komponenten som kan fela batteriet. Du kan visserligen råka ut för kabelbrott men det är väldigt ovanligt, och oavsett om det hänt eller ej så behöver du veta vilken av kablarna du skall börja leta fel i.

Vi går igenom komponenterna steg för steg:
I alla mätningar nedan bör du ha en multimeter som är inställd på 20 Volt Likström (20V DC)
Grundtanken är att felsöka komponent för komponent så du vet i vilken ände det felar, istället för att börja rycka i alla kablar man hittar.

**Superkortfattat: Klickar bara relät men vinschen snurrar ej? Då fungerar vinschknappen, felet ligger antingen i för låg batterispänning (Vanligt), fel på vinschrelät(Väldigt vanligt) eller kortslutning/stopp i vinschen (Mindre vanligt).**

1. Batteri:
Konstatera att du har ett friskt batteri med tillräckligt med kraft, nej, ditt batteri är inte garanterat friskt för att det köptes för en månad sedan eller har 12v.
ATV batterier är kännsliga för självurladdning och tjuvström på grund av sin ringa storlek, de behöver underhållsladdas när de inte används även om fyrhjulingen bara står föravrad korta perioder.

Du kan läsa mer om ATV batterier och batteriladdare i våra guider
Batteriguide
Batteriladdarguide

Felsök:
Mät ditt batteri över polerna när din fyrhjuling är igång, det bör då ha mellan 13-14 Volt, har den inte det kan man misstänka att laddregulator eller stator är trasig, mest troligt laddregulator. Mät batteriet när maskinen är avstängd, det bör då ha 12,7 Volt, har du inte det så ladda batteriet, mät igen när batteriet är fulladdat, håller inte batteriet spänningen så är batteriet trasigt.

Har ditt batteri lägre spänning enligt ovan så har du troligtvis för lite kraft i batteriet för att vinschen ska fungera.

2. Vinschrelä
Den vanligaste komponenten som felar, vinschrelät är en slags stömbrytare som skickar +/- från batteri till vinsch när du trycker på vinschknappen, vinschrelät är polvändande vilket betyder att trycker du åt ena hållet skickas +/- till vinschen i en riktning, trycker du åt andra byter den riktning på +/-.

Felsök:
Ditt relä har ofta 4st skruvpoler på ovansidan, se bild ovan, 2st poler från batteri +/-, 2st poler till vinsch +/-.

Mät över polerna som har kablar från batteriet, oftast den svarta och röda, över dessa poler skall du ha samma spänning som batteriet, har du mindre ligger felet i kablarna mellan batteri och relä. Har du samma fortsätt till nästa steg.

Mät mellan en av polerna som har kabel som går till vinshen ( Blå/Gul på skiss ovan) till Jord på maskinen, någon olackad ståldel i ramen eller batteri minus, tryck på vinschknappen åt båda hållen, på något av dessa tryck skall du få batteriets spänning att visas i multimetern. Upprepa på den andra polen.
Får du inte batterispänning att visas på dessa mätningar så skickar inte relät ström vidare till vinschen.
För säkerhets skull kan du lossa vinschkabblarna från relät och göra om mätning för att utesluta att kortslutning i vinschen (Extremt ovanligt) gör så du får fel mätvärden.

3. Vinschknapp
Vinschknappen sitter ofta på styret och är en fjädrande strömbrytare, trycker du på den åt ena hållet går vinschen in och andra hållet ut.
Vinschknappen sitter inkopplad i relät med två små kablar, detta är styrströmmen till relät, knappen är i sin tur matad med 12v från en strömkälla, antingen direkt från batteri men helst från 12v efter tändning, den kan också i vissa fall vara matad med 12v från relät.
När du trycker på knappen skickas ström åt ett hål i styrströmskablarna så relät slår till och för vidare ström från batteri till vinsch.

Felsök:
Mät på en av de små kablarna som går ut från relät (Grön/Svart i skiss ovan) till Jord när du trycker på vinschknappen, när du trycker åt något håll skall du ha nånstans runt 12v, det behöver inte vara exakt batterispänning här men något liknande)
Mät den andra kabeln på samma sätt.
Har du spänning här så skickar knappen vidare ström som den ska, då ligger felet efter knappen.
Har du ingen spänning vid mätning fungerar inte knappen som den ska, kontrollera vart knappens strömkälla är, följ kabeln från knappen på styret så brukar den dela sig till en lös röd kabel vid styrstammen som är inkopplad på 12v efter tändning. Kolla så denna inkoppling är hel och att du har 12v där.
Har du konstaterat att knappens strömkälla är ok men du får ändå inte ström till relä så är knappen trasig.

4. Vinsch
Vinschen är den minst troliga komponenten att fela, du kan visserligen bränna en vinsch men du får ta i ganska ordentligt då, ett tips är att lukta på vinschen om du vet med dig att du varit lite för hård mot den, bränd elmotorluktar ganska speciellt.
Vinschen är som vi tidgare sagt bara en elmotor, den vill bara ha +/- åt ett eller anant håll för att snurra, utöver elmotorn som man kan bränna är det få saker som kan gå snett i en vinsch och gör det ändå det så brukar man höra att det.
Ett tips är att kolla så du inte råkat få i frikopplingen av misstag, då rasslar det ofta om vinschen men den rör sig inte.

Felsök:
Enklaste sättet att felsöka vinschen är att skruva loss kablarna som kommer från vinschrelät och lägga 12v med startkablar från batteriet på fyrhjulingen på vinschens poler, det sprakar till lite här så ta det försiktigt. Lägger du kablarna åt ett hål på polerna ska vinschen gå åt ena hållet, och vänder du ska den gå åt andra.
Du kan också mäta på vinschens poler när reläkablarna är inkopplade, mät från en pol till Jord och tryck på vinschknappen, när du trycker åt ett av hållen skall du ha samma spänning som mätningen vid batteriet (Det kan försvinna någon millivolt på vägen men i stort sett)
Gör mätningen på den andra polen på samma sätt.
Med denna mätning kan du konstatera att ström skickas från batteri, genom relä, hela vägen till vinschen. Har du ingen spänning vid polerna på vinschen däremot vid polerna på relät som går till vinschen så ligger felet i kablarna mellan relä och vinsch.

Där har du en standard felsökning på en ATV vinsch, det förekommer lite skillnader på vinschrelän och knappar beroende på märken men grundprincipen är samma för egentligen alla ATV vinschar på marknaden.
Relä / Kontaktor till El Vinsch
Relät är den komponent som skickar ström från batteriet på din ATV eller UTV till elvinschen, relät styrs av en styrswitch som ofta sitter monterad på styret på din ATV eller via en fjärrkontrollsats.

Relät har två stycken poler som kopplas till batteriets plus och minuspoler samt två poler som kopplas till vinschens plus och minuspoler. Dessa har en skruv och mutteranslutning oftast i M6 storlek.

Reläet har även två mindre kablar där styrströmmen från styrswitchen kommer in, det är denna signal som gör att relät slår till och vinschen börjar snurra.

Relät är av polvändande typ, d.v.s. båda styrströmskablarna (grön & svart) skall matas med 12v från styrknappen eller fjärrstyrningen, beroende på vilken kabel som matas så skickar relät ström till vinschen så den snurrar in eller ut. Vänder man dessa styrströmskablar eller kablarna som går från relät till vinschen så händer inget allvarligare än att vinschen snurrar åt fel håll när du trycker på vinschknappen, händer detta så skiftar du kablarna.

De enda kablarna som ej får korsas eller kopplas fel är batteri + och -, dessa skall alltid monteras till rätt anslutning på relät, antingen är relät färgmärkt med röd och svart eller märkt med B+ för batteri plus och B- för batteri minus
Vinschreläinkoppling
Observera att ovan bild är ett exempel på Warns Relä/Kontaktor, färger på poler och inkoppling kan variera men inkopplingen brukar ske på samma sätt på samtliga relän av denna typ.

Alla våra vinschrelän passar de vanligaste vinscharna på marknaden i storlek upp till 3000 lbs som har samma anslutningar som illustreras i bilden ovan och anges i texten ovan.

Våra ATV vinschrelän är anpassade för de strömstyrkor som en ATV vinsch nyttjar, Warns Relä är t.ex. anpassat för vinschar i storlek upp till Warn 3000 vinschar som drar upp emot 140-150 ampere vid maxförbrukning under maxbelastning. Artrax och Bronco finns det inga siffror på men de ligger snarlikt med Warns då de kan användas på samma typer av vinschar.
Artrax/Bronco/Kinesiska vinschar vinschrelän har samma funktion som Warns relä men till ett lägre pris, mycket prisvärda relä som också de har lång livslängd.
Warns vinschrelä/kontaktor har bäst tätning och har längst livslängd, anpassad för vinschar upp till 3000lbs.
Finns i olika varianter - jämför ditt relä med bilderna för att få fram rätt relä till din vinsch.
Switch/Mini Rocker Switch/Styrknapp
Knappen som oftast sitter monterad på styret på din ATV eller i anslutning till vinschen som du sköter in och urspolning av vinschen med kallas oftast Styrswitch, Switch eller Mini Rocker switch.

Med denna knapp sköter du vinschens in och urspolning. Alla våra styrswitchar passar alla våra relän och alla våra vinschar samt de flesta vanligt förekommande vinschar på marknaden med anslutning som ser ut som ovan bild illustrerar (obs! passar ej Artrax PW-2000)

Styrswitchen har två stycken kablar som kopplas in på reläts motsvarande kablar för styrström. Switchen har även en röd kabel som kopplas till 12 volt på din ATV eller UTV, lämpligtvis till 12 volt efter tändningslåset. I styrswitchen ingår fäste för montering på styre ( ca 22 mm i diameter) men den går även att montera på andra runda eller fyrkantiga applikationer.
Styrswitch
Fjärrstyrning / Radiostyrning till Vinsch
En fjärrstyrning är ett grymt komplement till din ATV eller UTV vinsch för dig som vill kunna stå en bit ifrån vinschen du skall vinscha med. Det kan vara för att enklare kunna dra upp din ATV ur ett lerhål, eller för att vinscha upp fyrhjulingen för en brant stigning där det är osäkert att själv sitta kvar på fyrhjulingen.

En fjärrsats är också ett riktigt bra tillbehör till dig som använder en vinsch bak på din ATV eller monterad på timmervagnen för att vinscha in stockar, du kan då stå i anslutning till vinschkroken eller timmersaxen som håller stocken för att hålla spänn på linan så att stocken inte lossnar. Du kan också enklare hjälpa till att styra stocken på väg mot timmervagnen.
Fjärrstyrning med inbyggt relä
I fjärrsatsen med inbyggt vinschrelä är mottagaren för fjärrstyrningen inbyggd i lådan som visnchrelät sitter i, detta underlättar inkopplingen.

Denna typ av relä ansluter du till batteri +/- och vinschen, det finns även utgångar på relät för att använda en sladdburen styrswitch, fjärrkontrollen går däremot att använda utan denna styrswitch.
Fjärrsats
Fjärrstyrning utan inbyggt vinschrelä - Endast mottagare & sändare
I Fjärrkontrollsatsen ingår en Mottagare/Styrbox som tar emot signalen från den trådlösa fjärrkontrollen.

Denna styrbox monteras i anslutning till vinschrelät.

Styrboxen har plus och minus kablar som skall kopplas till plus och minus på ditt fordon, plus kopplas lämpligtvis till en plusmatning efter tändningslåset men kan lika gärna kopplas till batteriplus, kom bara ihåg att stänga av styrboxen när du lämnar sin ATV för dagen i så fall.

Styrboxen har också 2 kablar som kopplas in på styrströmmen på vinschrelät, Warns och Artrax radiostyrning har kabelskor som passar de vanligaste relätyperna på marknaden, se bild nedan för illustration, medans du på de billigare radiostyrningarna kan behöva skarva kablarna själv.

Exempel Inkoppling Artrax RM-1 - Warns Fjärrstyrning fungerar på samma sätt:

Idén är att Fjärrstyrningens mottagare matas med + från din ATV, när du trycker på fjärrkontrollen så skickar mottagaren + till vinschrelät.
Artax fjärrstyrning
Olika typer av fjärrstyrning utan vinschrelä:
Warn Fjärrstyrning har en räckvidd på ca 20 meter och håller mycket hög kvalitet, den har bäst tätning och är originalet när det kommer till radiostyrningar till ATV Vinschar.

Väl tilltagen storlek på fjärrkontrollen med lättillgängliga knappar gör att du enkelt kan använda fjärrsatsen med handskar på.

Med Warns radiostyrningen finns också möjligheten att köpa en ny lös fjärrkontroll som är omkodningsbar mot mottagaren om din befintliga fjärrkontroll skulle tappas bort eller skadas, en ny fjärrkontroll ligger på ca 700:- utan mottagare. Till billigare radiostyrningar går det oftast inte att köpa nya fjärrkontroller.
Artrax Radiostyrning RM-1 är en kopia på Warns och är till utseendet precis likadan. Väl tilltagen storlek på fjärrkontrollen, god räckvidd och hög kvalitet till rätt pris har gjort denna radiostyrning till en storsäljare. Skillnaden mot Warns något dyrare radiostyrning är att tätningen inte är lika hög samt att det inte går att köpa en ny lös fjärrkontroll till Artrax fjärrstyrning.
Dubbelbatterikit
Ett mycket bra tillbehör för dig som har mycket elektrisk utrustning som vinschar, lampor och handtagsvärme på din ATV eller UTV.

Detta dubbelbatterikit ser till att fyrhjulingens batteri alltid får laddning först samt motverkar att detta laddas ut vid användning av den elektriska utrustningen på din fyrhjuling. Istället används det extramonterade batteriet för att förse de elektriska tillbehören med ström.

Detta kit förhindrar att du blir ståendes i skogen med ett urladdat batteri på din ATV så att du inte kommer hem.