ATV Husets stora guide till olja och kem

Lär dig mer om motorolja, differentialolja, kylarvätska och bromsvätska till din ATV

I din ATV finns en del olika oljor och vätskor som kan vara bra att hålla koll på. I denna guide går vi igenom de olika vätskorna som finns i din ATV och reder ut de många olika oljor och benämningar som finns.

I denna guide lär du dig mer om:

- Motorolja
- Växellådsolja
- Differentialolja
- Olja till slutväxel
- Kylsystemet
- Glykol
- Bromsvätska
- Viskositet
- Klassificeringar
- Additiv
- JASO MA2
- LS [Limited Slip] Olja
Suzuki genomskärning
Slutväxel
Normal åtgång: ca. 0,3L
Oljetyp: Differential/Slutväxel/Växellådsolja
Oljeviskositet: Oftast 75W90 / 80W90 eller liknande
Oljeklassificering: API GL 3/4/5
Obs! I vissa ATV modeller förekommer lamellbromsar i slutväxeln, i dessa slutväxlar krävs en olja av LS "Limited Slip" Typ med speciella additiv. Suzuki Kingquad har tex lamellbroms i slutväxeln bak.
Motor/Växellådsolja
Normal åtgång: ca. 2-4L
Oljetyp: Motorolja (ej vanlig bilolja)
Oljeviskositet: Oftast 10W40 / 5W50 eller liknande
Oljeklassificering: JASO MA/MA2 API SG/SL/SN
Obs! De flesta ATV modeller har en slungkoppling av våtlamelltyp vilket kräver olja med speciella additiv, "vanlig" bilolja saknar dessa additiv och du kommer snabbt slita ut kopplingen på din ATV om du använder en sådan olja. Använd därför alltid MC klassad olja för våtkoppling.
Differential
Normal åtgång: ca. 0,3L
Oljetyp: Differential/Slutväxel/Växellådsolja
Oljeviskositet: Oftast 75W90 / 80W90 eller liknande
Oljeklassificering: API GL 3/4/5
Obs! I vissa ATV modeller förekommer lamellbromsar i slutväxeln, i dessa slutväxlar krävs en olja av LS "Limited Slip" Typ med speciella additiv. Suzuki Kingquad har tex lamellbroms i slutväxeln bak.
Ovan tabell är endast generella rekommendationer och förklaringar, referera alltid till din handbok vid val av olja.
Oljor och vätskor
Informationen nedan är generell och gäller en vanlig vätskekyld, fyrtakts ATV med automatisk växellåda och variator, skillnader på olika ATV märken och modeller förekommer.
Motor
Motoroljan befinner sig som namnet antyder i motorn, vanligtvis åtgår mellan 2-4 liter vid ett oljebyte. Man byter oljan genom att lossa en plugg under motorn och fyller på genom en påfyllningsplugg som oftast går att skruva loss för hand ovanpå eller på sidan av motorn. Vanligtvis använder man sig av en hel eller delsyntetisk motorolja avsedd för MC, detta för att de flesta av dagens fyrhjulingar med variator har en slungkoppling innanför främre variator som ligger i olja, lamellerna på denna slungkoppling är i ett keramiskt material som kräver ett speciellt additiv i motoroljan för att inte slitas ut i förtid. Detta additiv finns i alla våra MC och ATV oljor och alla oljor med klassificering "JASO", t.ex. Jaso MA / MA2. Man kan använda motorolja med detta addivit även i fyrhjulingar som inte kräver det men inte tvärt om, man kan alltså inte köra med en "vanlig" bilmotorolja i fyrhjulingar med slungkoppling.
Växellåda
På de flesta av dagens fyrhjulingar är motorn och växellådan "sammansatt", d.v.s. de använder samma olja för att smörja motorn och växellådan, man byter och fyller alltså endast på en olja. Det förekommer fyrhjulingar med separat växellåda och då också separat växellådsolja, Polaris har t.ex. detta system på många av sina maskiner.
Slutväxel (Bakaxelklump)
Klumpen som sitter på din bakaxel eller mellan dina drivaxlar bak kallas slutväxel och är en slags vinkelväxel, i denna åtgår en speciell olja för transmissioner. Vanligtivs åtgår det ca 3 deciliter vid ett byte och man byter oljan genom att tappa av den undertill och fylla på genom en plugg (ofta med insex-skalle) på sidan av klumpen. Man fyller oftast på tills det rinner över då påfyllnadshålet oftast även fungerar som ett nivåhål. Oljan som används är som sagt en differentialolja/växellådsolja med särskilt stark smörjfilm och är oftast märkt med klassificeringen API GL, API GL3, GL4 & GL5 förekommer vanligtvis idag. I vissa slutväxlar, tex på Suzuki King Quad sitter det en lamellbroms i slutväxeln vilket gör att man måste ha en olja med aditivet LS - LIMITED SLIP, detta för att inte slita ut lamellerna som likt motorns slungkoppling oftast är i ett keramiskt material.
Differential fram
Klumpen som sitter mellan drivaxlarna fram på din ATV (om du har en fyrhjulsdriven ATV vill säga, annars sitter här ingenting) är likt slutväxeln en vinkelväxel men med den extra funktionen att man ofta manuellt via ett vred eller en knapp kan lägga i och ur fyrhjulsdrift och i vissa fall differentialspärr, det är fler rörliga delar i differentialen fram helt enkelt. Bytet av oljan går till på snarlikt sätt som i slutväxeln och det åtgår ungefär samma mängder olja, oftast ca 0,3L. Även i denna klump kan det förekomma lameller, momentavkännande differentialer förekommer bland annat, vilket gör att en olja av LS - LIMITED SLIP krävs.
Olja för växellåda/Differential/Slutväxel
Kylsystem
Nästan alla moderna fyrhjulingar har idag vätskekylning och i kylsystemet bör man fylla på glykol och destillerat vatten med en inblandning av 50/50 ungefär. Tänk också på att byta glykolen i din ATV ungefär vart annat år och kolla nivån lite då och då!
Information Glykol
Det finns två huvudsakliga grupper av Glykol för fordon, Monoetylenglykol och Propylenglykol.

Monoetylen är generellt sett vanligare men på senare tid har Propylenglykol lanserats som ett mindre giftigt alternativ.

Viktigt att tänka på när man byter kylarvätska i sin ATV är att inte blanda dessa sorter, det går inte på endast färg avgöra vilken typ som finns i kylsystemet, båda typerna kan ha olika färger.

Många ATV tillverkare specificerar tyvärr inte vilken typ av Glykol som finns i systemet original.

Vet du inte med säkerhet vilken typ av glykol som kylsystemet är fyllt med är det alltid säkrast att byta helt, blandar du Etylen och Propylen glykol i kylsystemet blir det en kladdig massa och kan förstöra kylsystemet.

Skall du bara fylla på kylsystemet kan du fylla på med vanligt destillerat vatten, vid större ingrepp i motorn eller kylsystem som gör att du tappar av en större mängd kylvätska är det alltid säkrast att byta helt.

De glykoler vi säljer är av Etylen typ om inget annat anges i produkten och fungerar utmärkt till ATV motorer med eller utan motorblock och kylsystemdetaljer av aluminium samt detaljer av magnesium, plast, gummi, metaller eller legeringar.

Ett kylsystem på en ATV har tämligen låg volym vilket gör att ett komplett byte av kylvätska är det säkraste alternativet om du är osäker på vilken typ av glykol som finns i sedan tidigare, ofta rymmer en ATV:s kylsystem 2-3 liter vilket betyder att du behöver ca 1-1,5L Glykol för inblandning i vatten för att nå ett köldskydd på upp till -37°C (50%).
Färger på Glykol
Idag kan man som tidigare nämnt inte avgöra exakt vilken typ av glykol man har i sitt kylsystem endast på färgen. Tidigare har oftast en röd Glykol varit av s.k. Longlife typ eller speciellt för maskiner med aluminiumtopplock men idag har tillverkarna glykol i många olika färger eller helt färglös, med diverse olika egenskaper.

Det som skiljer de olika färgerna hos tillverkarna idag är snarare tillsatsen av olika rostskyddsmedel eller andra additiv som diverse olika biltillverkare eller branscher föreskriver.

Har du t.ex. en glykol av Monoetylen variant i kylaren som är grön kan denna blandas med vilken annan färg av Monoetylen glykol som helst, du kanske får en tråkig färg på kylvätskan men det kommer rent praktiskt fungera. Dock måste du då vara säker på att du inte blandar de två olika glykoltyperna som nämns ovan (Etylen/Propylen).

De glykoler vi säljer fungerar i alla ATV och UTV Fordon på marknaden och vårt bästa tips är att alltid byta all kylvätska samtidigt om du tömmer systemet på större volymer.
Bromssystem
På en fyrhjuling med hydrauliska bromsar behöver man då och då kolla nivån på bromsvätskan, det gör du antingen genom glaset på huvudbromscylindern eller genom att ta av locket på bromsvätskebehållaren. Bromsvätska förekommer vanligtvis i tre olika varianter, DOT 4, DOT 5 och DOT 5.1. DOT 4 & 5.1 kan blandas men de går EJ att blanda DOT 5 med någon annan då denna är silikonbaserad. Vanligtvis är det DOT 4 i alla fyrhjulingars bromssystem men man kan byta till 5.1 om man har problem med att bromsvätskan kokar, 5.1 har högre kokpunkt.
Viskositet
Förutom vilken oljetyp man skall ha och vart den skall vara så kan det vara bra att hålla koll på vilken viskositet en olja skall ha för olika förhållanden, viskositet är en beteckning för oljans "tjockhet" vid olika temperaturer. Ett lågt värde betyder att oljan är tunn och ett högt värde att oljan är tjockare. Det förekommer både singelgrade "raka" oljor och multigrade oljor idag, vanligast är multigrade oljor.

Exempelsevis kan det stå SAE 10W40 på en förpackning, SAE står för "Society of Automotive Engineers" och är ett institut i USA som upprättat ett system för klassificering av oljeviskositet. Det låga värdet följt av W anger oljans viskositet som kall och det högre värdet oljans viskositet som varm (vid arbetstemperatur). Eftersom det anges två olika viskositeter är oljan av multigrade typ. Siffrorna är däremot inte relaterade till temperatur i Celsius eller Fahrenheit utan anger inom vilka temperaturområden oljan har en viss viskositet utifrån ett viskositetsindex. Viskositeten på en olja har inget med kvalitén på oljan.
Klassificering
På de oljor som används i dagens fyrhjulingar förekommer två sorts beteckningar:

API - Förkortning för "American Petroleum Institute", en klassificering som anger oljans kvalitet. Oljor för bensinmotorer har en klass som börjar på "S" följt av en till bokstav, t.ex. "SL". Även SJ, SM & SN förekommer och ju "högre" bokstav S:et eterföljs av desto högre kvalitet håller oljan. Föreskrivs en "SL" olja i din ATV kan du hälla i en olja med "högre" beteckning, t.ex. en "SM" men "SL" är den lägsta kvalitet som krävs.

JASO - Förkortning för "Japanese Automotive Standards Organization" och är likt API en klassificering för oljans kvalitet. JASO är däremot en speciell beteckning för motorcyckelanpassade oljor med additiv/tillägg i oljan för motorer med våtkoppling. JASO MA och JASO MA2 är beteckningar som förekommer idag, där MA2 är den högre kvalitén av de två.
Välja rätt olja
Kolla in Eurols Produktrådgivare nedan för att få tips om vilken olja din ATV kräver, eller kontakta oss så hjälper vi dig på vägen!

Klicka här för att komma till Eurol Oil Advisor
OBS! All info ovan och alla rekommendationer är generell info och kan skilja sig mellan olika märken och modeller av fyrhjulingar, konsultera alltid en auktoriserad verkstad om du är osäker på vilken olja du skall använda dig av eller kontakta oss så hjälper vi dig på vägen!
Motor
Slungkoppling
Slutväxel delad bakaxel
Slutväxel stel bakaxel
Motor
Exempel på "vanlig ATV motor" med automatisk växellåda och variator.
Slungkoppling
Sitter på vevaxeln, och "kopplar i" främre variatorn så snart motorn får lite varv.
Slutväxel bak - Delad bakaxel
Slutväxel bak - Stel bakaxel
Slutväxeln till vänster och bromstrumman till höger i bild.
Motor
Motor
Exempel på "vanlig ATV motor" med automatisk växellåda och variator.
Slungkoppling
Slungkoppling
Sitter på vevaxeln, och "kopplar i" främre variatorn så snart motorn får lite varv.
Slutväxel delad bakaxel
Slutväxel bak - Delad bakaxel
Slutväxel stel bakaxel
Slutväxel bak - Stel bakaxel
Slutväxeln till vänster och bromstrumman till höger i bild.