ATV Husets guide till byte av styrleder

Lär dig hur du byter styrleder i din ATV

Är det dags för byte av styrlederna? I denna guide går vi igenom steg-för-steg hur du byter styrleder i din Quad, ATV eller UTV.
Header ATV Styrledsguide
Denna guide för byte av styrleder är generell och behöver inte överensstämma exakt med hur bytet går till på din ATV. Själva funktionen av styrlederna är däremot likvärdig på nästan alla fyrhjulingar men du bör konsultera din verkstadsmanual eller lokala verkstad om du känner dig osäker över bytet.
Verktyg och material som kan behövas
- Ny styrled eller en ny styrledssats
- Erforderliga hyls- och blocknycklar
Steg 1
1. Packa upp innehållet i styrledssatsen. De flesta styrleder säljs i kit med en inre och en yttre styrled. Skillnaden mellan dem är oftast endast att de har olika gänga, d.v.s. den ena är höger och den andra är vänstergängad. Styrlederna är samma på höger och vänster sida på fyrhjulingen och skiljer sig alltså endast mellan den yttre (närmast hjulet) och den inre (längst in mot styrstammen) styrleden på styrstaget.
Steg 2
2. Demontera den gamla saxpinnen.
Steg 3
3. Demontera kronmuttern, det kan vara nödvändigt att hålla spindelleden med en blocknyckel när du lossar kronmuttern.
Steg 4
4. Lossa spindelleden från hjulhubben.
Steg 5
5. Inspektera styrstaget efter skador.

Obs! Notera spindelledernas position på styrstaget, markera enligt nedan bilder.
Steg 6
6. Markera den gamla styrledens position
Steg 7
7. Demontera spindelleden, vanligtvis är den yttre spindelleden felgängad.
Steg 8
8. Demontera låsmuttern.
Steg 9
9. Montera den nya låsmuttern om en sådan ingick i kittet.
Steg 10 - 1
Steg 10 - 2
Steg 10 - 3
10. Dra fast låsmuttern mot styrleden i samma position som den gamla hade.
Steg 11
11. Montera tillbaka styrleden i hjulhubben och styrstammen.