ATV Husets guide till byte av drivknutsdamasker

Lär dig hur du byter drivknutsdamasker på din ATV

Är det dags för byte av drivknutsdamaskerna? I denna guide går vi igenom steg-för-steg hur du demonterar drivaxeln och drivknutarna och installerar nya drivknutsdamasker.
Header ATV Drivknutsdamask
Denna guide för byte av drivknutsdamasker är generell och behöver inte överensstämma exakt med hur bytet går till på din ATV. Själva funktionen av drivknutsdamaskerna är däremot likvärdig på nästan alla fyrhjulingar, men du bör konsultera din verkstadsmanual eller lokala verkstad om du känner dig osäker över bytet.
Verktyg och material som kan behövas
- Ny drivknutsdamsksats
- Verktyg för demontering av drivaxel, hylsor etc.
- Flatmejsel
- Låsringstång
- Hammare
- Don
- Bromsrengörning eller annat fettlösande rengöringsmedel
Steg 1
1. Packa upp innehållet i drivknutsdamasksatsen, vi tillhandhåller damasker till alla ATV och UTV modeller på marknaden. De flesta satser kommer komplett med drivknutsdamask, drivknutsfett och nya drivknutsklammor.
Steg 2
2. Börja med att lyfta upp din ATV med en domkraft så att hjulet vars drivaxel du skall byta hänger stabilt och fritt i luften, demontera därefter drivaxeln.

Steg 3
3. Inre delen av drivaxeln är monterad i differentialen eller slutväxeln med ett clips.
Steg 4
4. Axeln demonteras från differentialen eller slutväxeln med ett ordentligt och snabbt "ryck", då lossnar axeln från axelhuset.

Steg 5
5. Inspektera damskerna och byt de som är trasiga.
Steg 6 - 1
Steg 6 - 2
6. Öppna de gamla drivknutsklamrarna med en flatmejsel.
Steg 7
7. Demontera klamrarna.

Steg 8
8. Dra av den inre damsken.
Steg 9
9. Lossa låsringen som sitter i inre drivknuten med en flatmejsel.
Steg 10
10. Ta bort den inre knutens hus.
Steg 11
11. Rengör den inre knutens lager med t.ex. Brakeclean. Inspektera och kolla efter skador.
Steg 12 - 1
Steg 12 - 2
12. Demontera låsringen med en låsringstång.

Steg 13
13. Lägg drivaxeln i ett skruvstäd och tryck ut lagerhuset.
Steg 14
14. Ta bort lagerhuset från axeln.
Steg 15
15. Ta bort låsringen.

Steg 16
16. Ta bort drivknutsdamasken/drivknutsdamaskerna.
Steg 17 - 1
Steg 17 - 2
17. Rengör den yttre knuten och inspektera efter skador.
Steg 18 - 1
Steg 18 - 2
18. Om den yttre drivknuten är avtagbar demonteras den med ett don, var noga med att endast knacka på den inre lagerbanan.
Steg 19
19. Demontera axeln från drivknuten
Steg 20 - 1
Steg 20 - 2
20. Rengör drivknuten och avlägsna allt gammalt drivknutsfett och smuts.
Steg 21
21. Rengör axeln och kolla efter skador.
Steg 22
22. Linda ett lager tejp runt axelns splines för att förhindra att de skadas vid ihopmontering.
Steg 23
23. Montera ihop den yttre drivknuten och fetta in med nytt drivaxelfett.
Steg 24
24. Montera på drivknutsdamasken på axeln.
Steg 25
25. Tryck i drivknutsfett i den nya damasken innan den monteras på knuten
Steg 26 - 1
Steg 26 - 2
26. Montera nya drivknutsklamrar för både inre och yttre knut på axeln.
Steg 27
27. Montera drivaxelklamrarna så att ändarna är i motsatt riktning mot axelns framåt rotation när den är monterad.
Steg 28
28. Montera på den inre drivknutsdamasken på axeln.
Steg 29
29. Montera lagerhuset på axeln.
Steg 30
30. Montera låsringen för att säkra lagerhuset.

Steg 31
31. Tryck i drivknutsfett i den inre drivknutens hus.
Steg 32
32. Trä låsringen till det inre lagerhuset över axeln.
Steg 33
33. Montera det inre drivknutshuset på lagerhuset på axeln.
Steg 34
34. Montera låsringen i drivknutshuset.
Steg 35
Steg 35
35. Montera drivknutsdamasken på axeln, den smalare delen av damasken har ofta ett spår den skall ligga i.
Steg 36
36. Montera drivknutsdamask klamrarna.
Steg 37
37. Dra åt klamrarna och lås fast dem, dra inte åt dem för hårt så att damasken kläms eller förlorar sin form. Klamrarna låses fast genom att du drar i dem hårt åt ena hållet och trycker ner ändarna som på ovan bild visar. Klipp sedan av resten av klammern som blir över.
Steg 38
38. Montera låsringen på den inre drivknuten, fetta in axelns splines innan montering.
Steg 39
39. Olja in differentialens/slutväxelns packboxar lite innan du trycker in drivaxeln. Akta så att du inte skadar packboxen när du trycker in drivaxeln. För att kontrollera att drivaxeln har monterats ordentligt kan du efter att du tryckt in den och den har satt sig rycka försiktigt i den utåt och se så att låsringen håller den på plats.
40. Montera tillbaka övriga delar runt drivaxeln och var noga med att dra åt bultar och muttrar ordentligt.