ATV Husets guide till byte av differentiallager

Lär dig hur du byter lager och packningar i din slutväxel/differential

Är det dags för byte av lager och packningar i din slutväxel/differential? I denna guide går vi igenom steg-för-steg hur du demonterar och installerar nya lager och packningar.
Header ATV Differentiallager
Denna guide för byte av packningar i och lager i slutväxeln/differentialen är generell och behöver inte överensstämma exakt med hur bytet går till på din ATV. Själva funktionen av slutväxeln är däremot likvärdig på nästan alla fyrhjulingar, men du bör konsultera din verkstadsmanual eller lokala verkstad om du känner dig osäker över bytet.
Förberedelser
Steg 1
1. Beställ ditt renoveringskit för slutväxeln.
Steg 2
2. Kitten kan vara anpassade för många olika modeller och det kan ingå extra packboxar som inte används till din modell, jämför packboxarna i kittet med det du fått.
Steg 3
3. Slutväxlar och differentialer innehåller shims för att justera pinjongen och dess anläggning mot dreven i slutväxeln, notera storleken och positionerna på dessa vid demontering och montera ihop i samma ordning.
Demontering
Steg 4
4. Lyft upp fordonet på lämplig vis så att hjulparet hänger fritt. Töm slutväxeln på olja och demontera denna från chassiet på din fyrhjuling.
Steg 5
5. Lossa bultarna som håller ihop slutväxeln kryssvis.

Steg 6
6. Ta bort bultarna som håller ihop huset, i vissa fall används en silikontätning mellan blockhalvorna, att värma huset med en varmluftspistol kan förenkla demonteringen.
Steg 7 - 1
Steg 7 - 2
7. Lossa blockhalvorna från varandra, var försiktigt om du måste banka på huset.
Kronhjulslager
Steg 8 - 1
Steg 8 - 2
8. Notera positionerna och storleken på shimsen på kronhjulet.
Steg 9
9. Demontera kronhjulet.
Steg 10
10. Inspektera och kolla efter slitage och skador.
Steg 11 - 1
Steg 11 - 2
Steg 11 - 3
Steg 11 - 4
11. Inspektera blockhalvorna efter skador och slitage.
Steg 12 - 1
Steg 12 - 2
12. Demontera packboxarna med en flatmejsel.
Steg 13 - 1
Steg 13 - 2
13. Demontera de gamla lagerna från blockhalvorna från utsidan och in.
Steg 14 - 1
Steg 14 - 2
14. Rengör blockhalvorna och anläggningsytorna från gammalt fett och smuts. Inspektera lageranläggningsytan efter skador. Ytan skall vara helt slät.
Steg 15
15. För att förenkla monteringen av de nya lagerna kan du värma blockhalvorna med en varmluftspistol.
Steg 16 - 1
Steg 16 - 2
16. Montera de nya lagerna med ett lagerverktyg eller en hylsa av samma storlek som lagrets yttre rullbana. Du får bara trycka på lagrets yttre rullbana.
Steg 17
17. Kontrollera så att lagret är helt itryckt.
Pinjong lager
Steg 18 - 1
Steg 18 - 2
18. Demontera packboxen.
Steg 19
19. Pinjongen sitter ibland fast med en låsmutter som kan kräva specialverktyg.
Steg 20
20. Vid behov borras brickan som nitats på plats med ett don ut, akta så att du inte skadar växelhuset.
Steg 21
21. Demontera pinjongens mutter.
Steg 22
22. Använd en avdragare för att dra ur pinjongen ur slutväxeln.
Steg 23
23. Lossa pinjongen från slutväxeln.
Steg 24
24. Använd en avdragare för att lossa lagret från pinjongen.
Steg 25
25. Notera storleken och positionerna på shimsen på pinjongen.
Steg 26
26. Montera det nya lagret på pinjongen med en hylsa eller lagerverktyg som endast har kontakt med den inre lagerbanan.
Nållager
Steg 27
27. Om nållagret innanför pinjongen sitter med en låsring, demontera denna.
Steg 28 - 1
Steg 28 - 2
28. Demontera nållagret med ett lämpligt verktyg.
Steg 29 - 1
Steg 29 - 2
Steg 29 - 3
Steg 29 - 4
29. Montera nållagret i slutväxelhuset med lämpligt verktyg, verktyget får endast trycka på lagrets yttre lagerbana.
Steg 30
30. Kontrollera att lagret är i botten på sätet.
Steg 31
31. Om det sitter en låsring vid nållagret, kontrollera att det sitter i sitt spår.
32. Montera ihop lager och packboxar i motsatt ordning som du plockade isär dem. Kom ihåg att lägga lite fett på utsidan av packboxarna vid montering.
33. Montera tillbaka slutväxeln i fordonet och glöm inte att fylla på med ny slutväxel/differential olja.