ATV Husets guide till byte av packningar i bromscylinder

Lär dig steg-för-steg hur du byter packningar i din bromscylinder

Får du inte upp något tryck i bromsarna på din ATV trots att du luftat bromssystemet kan det bero på utslitna packningar i bromscylindern. I denna guide går vi utförligt igenom hur du byter packningar i bromscylindern med hjälp av våra reparationssatser.
Header ATV Bromscylinderreperationssats
Denna guide för byte av packningar i bromscylindern är generell och behöver inte överensstämma exakt med hur bytet går till på din ATV. Själva funktionen av packningarna är däremot likvärdig på nästan alla fyrhjulingar men du bör konsultera din verkstadsmanual eller lokala verkstad om du känner dig osäker över bytet.

Nedan guide beskriver bytet av packningarna i en frambromscylinder, byte av packningarna i bromscylindern bak är i princip identiskt och samma guide kan appliceras på de flesta märken och modeller.
Steg 1
1. Beställ ditt renoveringskit till bromscylindern.
Steg 2
2. Lägg upp delarna på verkstadsbänken i ordning.
Steg 3
3. Ha en burk med bromsvätska av rätt typ till ditt fordon tillhands för byte av packningarna och återfyllnad. De flesta fyrhjulingar använder DOT4 (som kan blandas med DOT5.1, men EJ med DOT5) men kontrollera på ditt fordon vilken bromsvätska som åtgår, det står ofta instansat på bromscylinderlocket.
Steg 4
4. Töm bromssystemet på bromsvätska. Observera att bromsvätska är frätande på lack och hälsovådligt, iaktta försiktighet och torka upp spill direkt.
Steg 5
5. Lossa banjobulten och ta bort bromsslangen ur vägen, akta för överbliven bromsvätska som kan läcka ut.
Steg 6
6. Lossa eventuella kontakter till bromsljuskontakt.
Steg 7
7. Lossa de två bultar som håller huvudbromscylinder / bromsvätskebehållaren.
Steg 8
8. Lossa huvudbromscylindern från styret.

Steg 9
9. Ta bort eventuella gummidamasker.

Steg 10
10. Lossa bulten som håller bromshandtaget i bromscylindern.
Steg 11
11. Lossa bromshandtaget.
Steg 12
12. Lossa/demontera det yttre gummiskyddet i bromscylindern om det sitter ett sådant, detta kan göras utan verktyg.
Steg 13
13. Lossa skruvarna för bromscylinderlocket. Obs! Dessa skruvar är ofta "mjuka" i skallen så se till att ha rätt storlek på skruvmejseln och tryck ordentligt för att undvika att dra runt skallen.
Steg 14
Steg 14 - 2
14. Lossa bromscylinderlocket och det underliggande gummiskyddet/membranet
Steg 15
15. Huvudbromscylinderns kolv där packningarna sitter på sitter med en låsring och är fjäderbelastad.
Steg 16
16. Lossa låsringen med en låsringstång.
Steg 17
17. Demontera låsringen och eventuella brickor.
Steg 18
18. Demontera kolven med packningarna och fjädern.
Steg 19
19. Lossa fjädern från kolven.
Steg 20
20. Inspektera kolven och leta efter repor eller sprickor, oftast medföljer en ny kolv i renoveringskitten men inte alltid, inspektera därför kolven innan eventuell ihopmontering.
Steg 21
21. Inspektera bromscylinderns hål och kolla efter repor eller sprickor. Rengör med bromsrengörning/brake cleaner och tryckluft.
Steg 22
22. Notera positionen/riktningen på packningarna på original kolven.

Steg 23
23. Skall originalkolven återanvändas, pilla loss de gamla packningarna och rengör kolven.
Steg 24
24. Lägg lite ny bromsvätska på de nya packningarna
Steg 25
25. Montera packningarna på kolven med samma riktning som de satt original.
Steg 26
26. Montera kolven med fjädern tillsammans åt samma håll de satt original.
Steg 27
27. Montera tillbaka bricka och låsring.
Steg 28
28. Montera låsringen med låsringstång och säkerställ att den lägger sig rätt i sitt spår.
Steg 29
29. Montera tillbaka eventuella dammskydd.
Steg 30
30. Montera tillbaka huvudbromscylindern i bakvänd ordning som du tog isär dem, tänk på att montera nya kopparbrickor vid bromsslangen.

Återfyll bromssystemet och lufta bromsarna ordentligt innan färd, kör en teststräcka för att säkerställa full bromsfunktion.