ATV Husets guide till temperaturgivare

Lär dig hur du felsöker temperaturgivare i din ATV och UTV

Startar inte fläkten på din ATV/UTV även när fordonet blir för varmt? I denna guide går vi igenom de olika temperaturgivare som finns och hur du kan felsöka dessa om fläkten inte startar.
Olika temperaturgivare gör olika saker
Kyltemperaturgivare - Sitter monterad i kylaren fram på din ATV/UTV. Kyltemperaturgivaren ger signal till kylfläkten att starta vid hög temperatur.

Motortemperaturgivare - Sitter ofta monterad i topplocket eller annanstans i motorblocket. Motortemperaturgivaren indikerar motortemperatur i display.
Felsök kyltemperaturgivare
Om fläkten inte startar när fordonet blir varmt kan detta bero på defekt kyltemperaturgivaren.

Enklaste sättet att felsöka temperaturgivaren som sitter i kylet är att lossa kontaktstycket som sitter på givaren och bygla detta, startar kylfläkten och går konstant nu så är tempgivaren med stor sannolikhet trasig.

Startar inte kylfläkten ändå kan den vara relästyrd och det kan då vara fel på relät (ovanligt), eller så är själva kylfläkten trasig och måste bytas.