ATV Husets guide till felsökning av startrelä

Lär dig hur du felsöker ditt startrelä i ATV och UTV

Trycker du på startknappen på din fyrhjuling och det klickar om startrelät behöver detta troligtvis bytas. Testa att koppla på ett startbatteri på din ATV för att säkerställa att startströmmen är tillräcklig, klickar startrelät fortfarande så är detta troligtvis utslitet och måste bytas. I denna guide går vi igenom hur du felsöker ditt startrelä till din ATV och UTV.
Felsök startrelä
Det förekommer olika varianter av koppling av startström, men nedan sätt är vanligaste sättet att felsöka på.
- Mät över de grova polerna på startrelät (multimeter satt till likström > 20V). När du inte trycker på knappen skall värdet i multimetern vara samma som batterispänningen, ca 12-13V.
- När du trycker på startknappen skall värdet i multimetern vara 0V (med multimetern mäter du skillnaden mellan polerna, när du får 0V så betyder det att batteriets ström har skickats vidare genom relät till startmotorn och den bör då snurra). Är det fortfarande 12-13V så är startrelät med största sannolikhet trasigt
- Får du 0v skillnad över polerna med knappen intryckt men startmotorn snurrar ändå inte så är antingen startmotorn trasig eller så har du kabelbrott mellan startrelä/startmotor eller dålig jord i startmotorn (startmotorn jordar genom sitt chassi till motorblocket).
- Du kan också mäta startreläts matarström (strömmen som får startrelät att slå till) detta mäts på de två stiften/kontatstycket som sitter på relät (har ditt relä flera stift är det oftast de som sitter närmast de grova polerna, de andra stiften strömförsörjer ofta andra funktioner på din ATV)
- Mellan matarströmmens stift skall du ha 0V i normalläge och 12V (eller batterispänning) när knappen trycks in.
- Har du 12V när knappen trycks in men startrelät bara klickar eller startmotorn snurrar ej så är troligtvis relät trasigt)