Vinschvajer Guide

Allt du behöver veta om vinschvajer och vinschvajertillbehör

Här visar vi några vanliga tillvägagångssätt för byte av vinschvajer samt andra saker som kan vara bra att veta när du skall byta till en ny vinschvajer eller syntetlina på din ATV
Header ATV Vinschvajerguide

Byta Vinschvajer

Det finns några olika varianter på hur vinschwiren eller den syntetiska linan kan vara infäst på din ATV eller UTV vinsch, nedan följer en beskrivning av de vanligaste varianterna.

Några snabba tips:
- På alla vinschar kan du välja mellan att montera en stålvajer eller nylon lina, läs mer om för och nackdelar nedan.
- Vinschlinan eller vajern skall alltid matas upp underifrån på trumman, annars jobbar vinschen mot sig själv vid in vinschning och du riskerar att bränna vinschen.
- Diametern på vajer eller lina bestäms oftast av storlek på hål som går genom vinsch för att låsa linan. Är din lina lite för tjock kan man ofta skala av några kardeler för att få igenom linan.
- Längden på vajer eller lina bestämms oftast av hur mycket som får plats på trumman, en för lång vajer eller lina riskerar att göra sönder trumman eller stagen som går över trumman när du vinschar in hela längden.

1. Detta är det vanligaste monteringssättet, sitter tex. på Warn RT/XT 25/30, Warn Vantage / Pro-Vantage Mfl.

Detta är det vanligaste monteringssättet, sitter tex. på Warn RT/XT 25/30, Warn Vantage / Pro-Vantage Mfl.

Montering av vinschwire där man lägger vinschwiren eller vinschlinan i en halvögla kring en "knapp*" för att låsa fast linan i trumman.

För in vinschlinan i den lilla öppningen, lägg en halvögla kring "knappen*", dra sedan med handkraft i vinschvajern så att den låser sig i trumman, vinscha sedan in hela vinschlinan medans du håller lite motstånd i linan med handkraft.

Vinsch upp linan så att den lägger sig jämt över hela trumman.

* Knappen ingår i alla Warn Syntetiska Vinschlinor, saknar du en sådan knapp går det bra att använda en mindre mutter eller liknande.
2. Denna montering av vinschwire är vanlig på Kinesiska vinschar tex. Artrax, Bronco Mfl.
2. Vinschtrumman har ett genomgående hål där vinschwiren eller nylonlinan/syntetlinan förs igenom, denna låses sedan med en skruv med insex eller spårskalle ( som på bilden ovan ).

Har din vinsch denna infästning är det viktigt att du väljer en wire eller lina som har en diameter som får plats i det genomgående hålet

Skulle hålet i vinschtrumman vara lite för litet kan du minska linans/vajerns diameter genom att skala av några kardeler, eftersom du alltd skall ha några varv lina kvar på trumman påverkar detta inte dragkraften nämnvärt.
3. Denna variant är endast för äldre vinschar med ståltrumma, vissa äldre Warn vinschar har detta.
3. Denna typ av infästning är tämligen ovanlig, har din vinsch denna infästning bör du använda dig av Atv Vinschwire Artikelnummer 15236.
4. Denna montering används vid montering av ploglina art.nr. 68560
4. Montering av någon av våra ploglinor. Kräver att du har ett hål i trumman på din vinsch. Har du en vinschtrumma med låsskruv som exempel 2 kan du montera ploglinan enligt det exemplet.
Stål eller Syntetisk Vajer
Till ATV och UTV vinschar kan du ofta välja mellan stålvajer eller nylon/syntetisk lina

Kort kan man säga:

Stålvajer - Det traditionella valet, Bra pris och hög slitstyrka - Klarar av att dras längs marken bättre än nylonlina men är lite obekvämare att arbeta med för händern.

Nylon/Syntetisk Lina - Modernare variant, lika hög dragstyrka som stålvajer eller högre, klarar kraftigare brytvinklar, bekvämare att arbeta med för händera, flyter i vatten - Klarar däremot inte att dras längs marken om det är stenigt eller vasst lika bra som en stålvajer.
Stålvajer
En hederlig stålvajer är bra för dig som arbetar med vinschen i en miljö där en nylonlina inte är att föredra, till exempel vid vinschning där vajern ligger emot vassa föremål.
En stålvajer är också billigare i inköp.
Nylon/Syntetisk Vinschlina
Du kan enkelt byta ut stålwiren som ofta sitter som standard på ATV vinschar mot en nylonlina.

En nylonlina är bekvämare att arbeta med då den inte fransar sig och får vassa kanter, den klarar också starkare vinklar bättre än en stålwire och lämpar sig därför bättre för arbete där vinschlinan ligger emot vinschrullarna, till exempel vid lyft av plogblad eller för vinschar monterade på timmervagnar.

En nylonlina klarar samma dragkraft som en stålwire men lämpar sig mindre bra om linan skall dras mot vassa föremål som klippor och stenar. En nylonlina flyter vilket kan underlätta vid vinschning i vatten.
Nylon/Syntetisk ploglina: Läs mer nedan om andra smarta tillbehör för ploglyft!
En bra produkt för dig som använder vinschen till att höja och sänka ditt plogblad på din ATV.

Du byter enkelt ut din befintliga stål eller syntetiska lina mot denna kortare ploglina. På så sätt sparar du din långa, ofta dyrare, lina och kan använda den igen när du inte behöver använda vinschen för plogbladet.

En kort Syntetisk ploglina är bättre anpassad för att lyfta och sänka plogblad med.
Diameter
Notera vilken diameter din befintliga vajer har när du köper en ny då hålet i vinschtrumman begränsar hur kraftig wire du kan använda.

De flesta vinschvajrar och syntetiska linor monteras genom att man för linan genom ett hål i vinschtrumman och sedan låser fast linan i trumman antingen med en insexskruv som sitter i trumman eller genom att man slår en halv-ögla på linan, se nedan bild för illustration.

Mät din vinschlinas diameter eller kolla under teknisk data på våra vinschar innan du beställer en ny lina till din vinsch.

"Knappen" som låser wiren på bilden ovan ingår i alla Warn syntetiska linor, den går även att köpa löst men det går lika bra att använda en mindre mutter.
Vinschrullar och linförare
Man bör alltid byta till nya vinschrullar eller en ny linförare när man byter vinschlina, detta gäller speciellt när man byter från en stålwire till nylonlina.

Dina gamla linrullar är troligtvis slitna från den gamla wiren och dessa skador kan skära sönder din nya wire eller nylonlina.

Vinschrullar går att använda både med stålwire och nylonlina medans en linförare utan rullar lämpar sig bäst för en nylonlina.

Dom flesta vinschar på marknaden följer Warns standard mått för montering av vinschrullar, 125 mm från bult till bult men det förekomemr skillnader.

En linförare med större undre rulle lämpar sig mycket bra tillsammans med en nylonlina för lyft av plogblad, den större undre rullen hjälper till att avlasta vinschlinan på ett större område och minimerar då risken för brott på linan, en linförare med större undre rulle har inga nackdelar jämfört med en med samma storlek på rullarna uppe och nere.
Vinschwiredämpare / Gummistopper:
Detta tillbehör är till för att hjälpa dig motverka att du vinschar in kroken i linföraren och skadar linförare, vinschkroken eller rent av bryter av wiren Eftersom vinschen är mycket kraftig och inte har något överbelastningsskydd eller eget stopp för hur långt man kan vinscha in linan så är det lätt gjort att man vinschar in linan för långt, gör man detta upprepade gånger kommer man till slut göra sönder vinschlinan.

Med en gummistopper som monteras på vinschlinan, förslagsvis samtidigt som man byter lina så förhindrar man att man vinschar in linan för långt vilket sparar både vinschen, vinschkroken och vinschlinan.
Använda vinsch för att lyfta plog
Normalt använder man en frontmonterad vinsch för att lyfta och sända snöplogen, däremot så frestar detta på vinschvajer mycket då vinkeln ned till plogen blir mycket kraftig och mycket av belastningen hamnar på en liten yta av vinschvajern, för att avhjälpa att vinschvajern går av i tid och otid kan man med fördel använda något av dessa tillbehör.

För att avhjälpa att vinschlinan går av vid plogning kan man:

1. Byta ut vinschrullarna mot en speciell vinschrulle för plogning, den har en större undre rulle vilket avlastar vinschlinan på en större yta.

2. Byta sin stålvajer mot en nylon lina, dessa klarar kraftigare brytningar utan att knäckas. Det finns också Speciella ploglinor som är direkt anpassade för att lyfta en plog med och som aldrig går av.

3. Montera ett dubbelvajerkit eller ett block i fronten på plogen så att du kan dra vinschvajern dubbelt upp till tex lastracket på din ATV.
Brytblock
Ett brytblock till din vinsch låter dig dra s.k dubbel lina vilket dubblar dragkraften på vinschen, brytblocket kan även användas för att ändra vinkel på vinschlinan.

Ändra dragriktning - All vinschning bör ske med en rät linje från vinschen till föremålet som dras. Detta bidrar till att vajern inte samlas på trummans ena sida, vilket påverkar drageffektiviteten och skadar vajern. Ett brytblock, fäst på en punkt direkt framför fordonet, gör att man kan ändra dragriktning samtidigt som vajern lindas rakt upp i rät vinkel mot trumman

Öka dragkraften - I vissa fall kan man behöva mer dragkraft. Användning av brytblock ger mekaniska fördelar och ökar dragförmågan

Dubbel lina - Eftersom dragkraften minskar med att antalet varv med vajer på trumman ökar, kan man använda ett brytblock och dra ut mer vajer för att dubblera linan. Detta minskar antalet lager med vajer på trumman och ökar dragkraften.
Dragstropp
Tänk på att aldrig krok i vinschkroken direkt i vinschvajern, detta är speciellt vikigt när du använder en stålvajer. Krokar du i vinschkroken i vajern finns risk att du bryter vajerns kärna med tiden vilket kommer resultera i att vajern går av. Skall du vinscha loss dig och behöver använda ett träd som mothåll så kommer vinschvajern skada trädet. Använd en dragstropp för att förhindra skador på vajer och natur!
Underhåll
Sist men en av de viktigaste delarna i att förlänga livet på din vinsch och vinschvajer är att ta hand om utrustningen, se till att vajer och vinsch är helt och rent, stålvajer bör smörjas med universalolja (5-56/WD40 eller liknande för att förhondra att de ärgar)

Du bör också emellanåt vinscha ut vinschlinan/vajern helt från trumman och vinscha in den medans du håller lite motstånd, låt linan rullas upp i jämna lager på trumman hela vägen in.

En av de vanligaste orsakerna till linbrott och det som orsakar mest huvudvärk i skogen är att linan trasslat sig på rullen efter många in och ut vinschningar utan att vajern lagts tillrätta!