ATV Husets guide till sprayaggregat

Lär dig mer om Sprayaggregat

Vi har ett stort utbud av sprut, sprayaggregat och andra redskap för skötsel av grönytor. Med ett gediget tillbehörs och reservdels sortiment kan du vara säker på att hitta en ATV-spruta för just dina behov samt veta att du kan ha redskapet i många år utan problem! I denna guide finns information om fördelarna med Fimcos högkvalitativa sprayaggregat.
Header ATV Sprayaggregat

I denna guide lär du dig mer om:

- Fimcos sprutaggregat
- Sprayaggregat med spridarbom
- Ogräs- och gödningsmedel
- Användning av pulver eller granulatbaserade medel
- AIXR-munstycken
- Vinterförvaring
Översikt Sprayaggregat
Sprayaggregat översikt
Hur fungerar sprutan?
Sprayaggregat spruta
Sprutan har lågt beläget inlopp vilket ger minimalt spill.

Den elektriska membranpumpen aktiveras vid tryckförändring på utloppsidan och går endast när handtaget på handsprutan trycks ner eller när ventilen till spraybommen öppnas, vilket sparar ditt batteri!

Vid körning med spraybom med öppna ventiler kan du stänga av och sätta på pumpen från förarplatsen med av/på knappen på kablaget som kopplas till batteriet.
Sprayaggregat kopplingar
De större sprayaggregaten (95L) har grenrör monterat efter pumpen för anslutning av spridarbom, grenröret har även uttag för manometer (Tillbehör) samt en by-pass ventil för vätska när du släpper handtaget på handsprutan eller stänger ventilen till bommen.
Spridarbom ventiler
TF Munstycken används på de mindre bommarna (2 munstycken) - Ger en bred spridning med grövre droppar, fungerar med de flesta ogräs och gödningsmedel.

AIXR munstycken sitter på bommarna med 3 eller fler munstycken - AIXR munstyckena ger större droppar med luftinduktion som gör att vätskan sprids mindre med vinden. Munstyckenas spridning överlappar för att ge total täckning av sprayområdet. Fungerar med alla ogräs och gödningsmedel och ger en bättre spridning för fungicid bekämpare och andra mindre vanliga ogräsdödare.

Alla Fimcos sprutaggregat är certifierade "Round-Up Ready"
Bra att veta!
Fimco rekommenderar att du köper ogräs och gödningsmedel i flytande form för användning i sprutaggregaten, vid användning av pulverbaserade medel finns risk att medlet inte fullt löser sig i vattnet med följd att pumpen eller ledningarna blir igentäppta.

Måste du använda pulver eller granulatbaserade bör detta först blandas tills det löses upp i en separat tank och mixas ordentligt innan du fyller på det i tanken, Fimco rekommenderar att du löser upp medlet i en separat behållare och sedan tillsätter det till tanken då den är halv-fylld med vatten, sedan blandar du det i tanken och fyller resten av tanken med vatten.

Fimcos sprutaggregat är anpassade för alla typer av ogräs och gödningsmedel och är "Round-Up Ready", men de är inte avsedda för någon typ av lösningsmedel, drivmedel eller annan brandfarlig/oljebaserad vätska.

När du är klar med besprutningen rekommenderas att du fyller tanken med rent vatten och sprutar igenom systemet för att inga beläggningar skall skapas i systemet.

Inför vinterförvaring skall tanken, pumpen och ledningarna tömmas helt på vatten, varken pump eller tank bör förvaras där det förekommer risk för minusgrader.