ATV Slaghack - Smidig utmanare till traktorn
Fler och fler har upptäckt fördelarna med att använda sin ATV för att slå ängar och grönytor med en slaghack, tack vare sitt smidiga format kommer en ATV med slaghack ofta åt på ställen där större maskiner får problem och på grund av fyrhjulingens ringa vikt kan man köra på känsligare ytor utan att förstöra underlaget.

Idag finns ett stort utbud av slaghackar till fyrhjulingar, nedan kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på inför ett köp, lite tips och trix samt ett reportage från vår Testpilot Tobias som kört vår ATVM-120 Slaghack under flera säsonger.
ATV Slaghack - Vad är det?
En ATV slaghack slår/klipper gräs med hjälp av en roterande vals som har ett antal knivar/slagstål monterade, valsen drivs av en motor via en eller flera drivremmar, när motorn är igång roterar valsen med hög hastighet och knivarna slår/klipper då gräs, sly och buskar.

Valsens knivar slår vertikalt mot underlaget och beroende på val av knivar klipper den fint eller grovt, läs mer om val av slagstål nedan.

Eftersom fyrhjulingar till skillnad mot traktorer inte är utrustade med något kraftuttag behöver en ATV Slaghack en egen drivmotor, motorn sitter placerad ovanpå slaghacken och har oftast en slungkoppling monterad på sin utgående axel, när motorn körs på full gas kopplar slungkopplingen in och valsen snurrar igång.


Slaghack - Bra att veta
Några saker som kan vara bra att veta om ATV Slaghackar
- Motortyper
- Klipphöjd
- Drivning (Slungkoppling/Remspännare)
- Hjulens placering
- Användningsområden
- Klipputrustning
- Kapacitet
- Använd din Slaghack Rätt
Motortyper
Det förekommer en uppsjö av motorvarianter på slaghackar till ATV idag, slaghackar i de lägre prisklasserna har ofta billigare och enklare motorvarianter monterade.

Vanliga motortyper att se på en billigare slaghack är Loncin-motorer (som är en kinesisk kopia på Briggs & Stratton-motorn) och till och med kopior på Loncin-motorn.

På majorteten av våra ATV redskap sitter kvalitetsmotorer från Briggs & Stratton Monterade då dessa håller otroligt hög kvalitet och fungerar år efter år.

Briggs & Stratton motorn är originalet när det kommer till den typ av motor som ofta sitter på slaghackar. Pålitligheten och kvalitén på dessa motorer är ojämförbar med billigare kopior, speciellt över längre tid.

Förutom pålitligheten är den stora fördelen med en Briggs & Stratton motoratt det finns ett brett servicenär och tillgång på reservdelar om något mot förmodan skulle gå sönder eller slitas ut, vi har ett komplett utbud av reservdelar till samtliga motorer som sitter på våra ATV redskap.

Såhär säger vår testpilot Tobias E om motorn: – "Jag skulle säga att motorn är avgörande i valet av slaghack. I billigare maskiner kan det sitta vad som helst. 420-kubikaren som sitter i min slaghack är både pålitlig och robust. Har haft den i ungefär ett år och den startar alltid på första draget".
Klipphöjd
På de flesta slaghackar kan du ställa klipphöjden genom en vev som lyfter eller sänker slaghackens chassie i förhållande till marken, detta gör att man ofta kan klippa riktigt kuperade ytor och även ängar med mycket sten eller ojämnheter.

Höjden kan justeras olika mycket beroende på modell av slaghack men ofta kan man ställa klipphöjden från i princip 0 där knivarna nästan skrapar i marken upp till ca 10cm.

Förutom att justera klipphöjden med veven kan man ofta justera den bakre rull-valsens position samt glidskenorna som skyddar chasssiets underrede.

Den bakre rullvalsens funktion är att förhindra att klippvalsen kommer för långt ner mot marken vid kuperad terräng och den kan också med fördel användas vid kantklippning av diksekanter och liknande då ett hjul kan hänga i luften medans slaghacken rider på rull-valsen.
Drivning (Slungkoppling/Remspännare)
De flesta slaghackar drivs av en slungkoppling som sitter monterad på motorns utgående axel, när motor går på låga varv/tomgång driver inte motorn valsen, när motorns varv höjs så aktiveras slungkopplingen och kopplar in drivremmarna som roterar klippvalsen.

Ofta har en slaghack 2 drivremmar, det förekommer maskiner med en eller tre remmar också. Remmarna skiljer sig i ofta i längd beroende på modell av slaghack och det är viktigt att du använder en rem av lämplig längd så att du kan få korrekt remspänning. Trots att många slaghackar är lika till utseendet kan remarna skilja i längd beroende på diameter på remhjul och avstång mellan motor och vals.

Slaghackar som saknar slungkoppling har oftast en manuell remspännare som man drar i för att aktivera drivningen mellan motor och klippvals.

Det är viktigt att hålla koll på drivremmarna så att de är korrekt spännda, ofta skall man vid remmens längsta raka position kunna trycka remmen med tummen 1-2cm. Är remmen för spänd kan detta orsaka slitage på lager samt förkorta livslängden p åremmen, är remmen för lite spänd kan remmarna istället hoppa av och orsaka skador.

Inspektera remmarna för slitage och remspänningen ofta.
Hjulens placering
Många slaghackar har hjulen placerade på sidorna av chassiet vilket ger en bra viktfördelning och stabilitet. På en del modeller förekommer hjul som går att montera bakom klipparen och även tillbehör som gör att du får två hjul framför och två bakom.

Som regel är sidomonterade hjul att föredra då detta ger bättre viktfördelning för slaghacken i sig och för redskapets kultryck på fyrhjulingen.

Hjul som endast monteras bakom slaghacken kan ge ett stort kultryck på fyrhjulingen och på grund av hävstångseffekten kan en sådan konstruktion vara kännslig för kuperad terräng som kan slita på svetsar och stag.
Användningsområden
En ATV Slaghack har många användningsområden där den stora fördelen är att man kommer åt på områden som kan vara svårtillgängliga för större maskiner.

Klippning av dikeskanter, hagar eller andra medelstora grönytor är utmärkta användningsområden för en ATV Slaghack.

Förutom att klippa gräs klarar de flesta slahackar även klippning av buskar, vass och mindre sly.

Viktigt att tänka på är att inte överbelasta maskinen, tyngre klippning kräver lägre fart, skall man uteslutande klippa högt gräs eller på andra sätt tyngre klippning är en större motor att föredra då slaghacken har mindre risk att bli överbelastad.

Klipputrustning
En slaghack kan vara utrustad med antingen Hammarslag eller Y-Slag.

Hammarslag har en rakt, vass kant som klipper vertikalt mot underlaget och ger en jämnare och finare klippning, hammarslag lämpar sig väl för ängar och överväxta gräsmattor.

Y-slag klipper grövre och är bra om du har väldigt högt gräs eller på annat sätt tung klippning, Y-Slagets anläggningsyta mot det som skall klippas är skarpare och därför är Y-Slag att föredra på slaghackar med mindre motorer då det ger mindre motstånd i klippningen.


Slagstålen är monterade med bult och låsmutter i klippvalsen och kan bytas enkelt genom att tippa slaghacken på baken, inspektera och byt ut skadade slagstål ofta. Om slagstålen blir för skadade vid ikörning med sten eller liknande kan obalans uppstå i valsen vilket ger ökat slitage på lager.
Kapacitet
En ATV Slaghack är ett perfekt redskap för medelstora ytor som du vill underhålla utan att behöva ringa in hjälp från den lokala bonden med traktor, vad gäller storlek på ytor som en ATV är lämplig för varierar detta mycket beroende på vilken typ av klippning som skall utföras och hur tung klippningen blir.

Generellt kan man hålla ca 5-7km/h med fyrhjulingen vid normala förhållanden med en slaghack på 12-14hk, större motorer på 18hk kan hålla något högre fart.

Klipptiden varierar också men någonstans kring 3-4 timmar per hektar
Använd din Slaghack Rätt
För att du ska få maximal nytta och glädje av din Slaghack krävs det att du använder din slaghack rätt, se nedan generella tips och kom ihåg att läsa instruktionerna för anvädning, service och underhåll på din maskin.

1. Kör med full gas! De allra flesta ATV slaghackar skall alltid köras på full gas under klippning detta för att slungkoppling skall fungera som tänkt, var även noga med att kontrollera att choken inte är aktiverad under körning. Choken används endast under kallstart.

2. Lyssna på motorvarvet: Går motorn ner i varv finns risk att remmar slirar och kan bränna av, låt motorn gå upp i varv igen innan du fortsätter köra. Vid klippning av högt/vått/tungt gräs etc. krävs hög klipphöjd och låg hastighet. Y-Slag klipper generellt tuffare gräs bättre än hammarslag som klipper finare.

3. Efterdra bultar: Kontrollera och dra åt bultar och muttrar som håller chassiedelarna som lagerhus till vals etc. samt efterdra dessa efter en stunds körning första gången. Notera även smörjnipplar och se till att lager och leder smörjs ofta.

4. Vinkla maskin: Man kan ställa slaghacken ”På baken”, med dragstången upp i luften för att lossa skyddsplatsen som sitter runt valsen samt för service och reparationer, tänk på att säkra maskinen i uppställt läge och inte utföra någon service med maskinen igång. Du får ALDRIG vinkla maskinen i sidled eller framåt för mycket, normal körning i kuperad terräng och backar är inga problem med om du lyfter maskinen i slingor eller liknande får maskinen EJ luta kraftigt åt sidorna eller framåt då olja kan rinna över in i cylinder.

5. Håll maskinen ren. Rensa maskinen från torrt gräs och smuts, motorn utvecklar stark värme och gräs som samlas upp runt varma delar utgör en brandrisk.

6. Serva Motorn: Briggs & Stratton skriver i sin manual att första oljan skall bytas efter 5 timmar, efter det är intervallen 100 timmar. Läs fullständiga serviceinstruktioner i den medföljande manualen till din maskin. För att garanti skall gälla på motorn krävs att serviceintervaller följs.

7. Vinterförvaring: Inför vinterförvaring bör maskinen tvättas av och smörjas upp, byt helst

Läs reportaget om ATVM-120 Slaghacken

Kontorsarbetaren och IT-arkitekten Tobias Eklind flydde staden och slog sig ned på en gård strax norr om Göteborg. Gården behövde viss renovering och det var då Tobias fick upp ögonen för timmerarbete.

Mycket av det han till vardags gör på gården dokumenteras på vloggen ”Project of the day”, som i skrivande stund når 250 000 personer på Youtube och en halv miljon människor på Facebook varje månad. Många av hans videor är olika maskintester. Vi tog ett snack med Tobias för att se vad han tycker om vår slaghack som han kört i ungefär ett år.
atvm-120 Slaghack
Header ATV Slaghack
ATV med slaghack
Slaghacken är ett gammalt beprövat jordbruksredskap som revolutionerade produktionen av ensilage när den kunde monteras på en traktor. Sedan några år tillbaka finns även kraftfulla och smidiga slaghackar anpassade för att dra med ATV.

En modern slaghack är enkelt uttryckt en brutalare variant av gräsklippare som drivs med en fyrtaktsmotor och dras efter ett fordon med kulkoppling. Den klippande delen består av hammarslag (slagknivar) som effektivt trimmar både finare och lite grövre växtlighet till önskad höjd.

– Jag använder främst min slaghack till att klippa gräskanter. Vägen till min gård är fyra kilometer och det är sådär kul att ta den med gräsklippare och snöre. Jag har även lite grönytor, exempelvis en äng med ett hav av brännässlor som jag tar med ATV och slaghack. Trots ojämnt underlag blir det riktigt fint, berättar Tobias Eklind.
Smidigt med ATV
Sedan fyrhjulingen introducerades i skogs, gårds- och jordbruksarbetet har slaghacken fått en renässans då ekipaget smidigt kommer åt ytor som är svåra att nå för tyngre maskiner.

– Med fyrhjuling kommer man åt ytor som annars hade fått tas för hand. Jag har även en traktor men den är inte alls lika smidig att jobba med. ATV:n väger betydligt mindre och klipper utan problem ytor där jag hade sjunkit ned med traktorn. Dessutom är det lätt att komma åt runt träd och andra ställen där det kan vara trångt. Vid kantslagning av diken är det en stor fördel att rullen går hela slaghackens längd. Man kan köra med ett hjul i luften och glida på rullen. På så vis klipper man hela vägen fram till kanten och slipper snöra det sista.
Pålitlig maskin
De flesta mindre slaghackar drivs med fyrtakts bensinmotorer. I Tobias maskin, en ATVM-120 från ATVHuset, sitter en amerikansk Briggs and Stratton på 13,5 hästkrafter med hög pålitlighet. Exempelvis har motorn en oljenivåvakt som tydligt visar när det är dags att fylla på. Skulle nivån bli för låg stannar motorn för att undvika skador.

– Jag skulle säga att motorn är avgörande i valet av slaghack. I billigare maskiner kan det sitta vad som helst. 420-kubikaren som sitter i min slaghack är både pålitlig och robust. Har haft den i ungefär ett år och den startar alltid på första draget.
Flera fördelar med slaghack
För den som håller hästar finns flera fördelar med att slaghacka betesmarkerna. Dels växer foderväxterna bättre och hästarna kan beta utan obehagliga överraskningar. Dels torkar den kortare växtligheten hästskiten som sedan kan slås sönder av hacken och på så sätt undvika bakteriehärdar ute på betesmarken.
Faktabild ATVM-120
Spana in Project of the day på Sociala Medier för mer spännande filmer och bilder!
ATVM-120 Kollage